התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

מעריב, 6.12.22

עמ' 53

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator