התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

ומה כתבו עלינו בתקשורת?

הכנס לווה במשלחת מכובדת של 14 עיתונאים, מכל כלי התקשורת הישראליים. להלן לקט מתוך

הכתבות שפורסמו במהלך הכנס ובעקבותיו.

ידיעות אחרונות, 6.12.22

עמ' 52

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator