התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

יום הכנס ה אחרון, נסיעה לקזבלנקה וטיסה, 8.12

ביו מו הרביעי ו האחרון של הכנס נסענו לקזבלנקה, שם סיירנו במסגד המרשים ע"ש חסן השני ובעיר

העתיקה. בערב התארחנו במלון מוגאדור קזבלנקה ל ארוחת ערב חגיגית לסיום הכנס ומשם המשכנו

לטיסה חזרה ארצה.

עמ' 51

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator