התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

חגיגה ישראלית עם עינת שרוף והדיג'יי. KAOUTAR , 6.12

עמ' 47

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator