התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

מפגשי B 2 B ותערוכה מקצועית, 6.12

עמ' 46

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator