התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

קבלת הפנים בשדה התעופה ובמלון SAVOY במרקש, 5.12

עמ' 43

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator