התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

האסיפה הכללית – ספטמבר 2022

האסיפה הכללית של ההתאחדות היא המוסד העליון של העמותה ומכיוון שתקנון העמותה (סעיפים

10-19 ) מחייב כינוס האסיפה הכללית הרגילה לפחות אחת לשנה, האסיפה מהווה פורום נוסף

להתכנסות ההתאחדות וחבריה. נזכיר כי תקנון העמותה קובע כי היה ועלה הצורך, אפשר שתכונס

אסיפה כללית שלא מן המנ יין לצורך קבלת החלטות אד- הוק או לצרכי הסברה.

האסיפה הכללית מכונסת לצורך דיווח ודיון בעניינים שוטפים הנוגעים לעמותה ומקנה הזדמנות לחברי

ההתאחדות להעלות הצעות לפעולה בתחומים שונים, לביקורת על פעילות העמותה ולהחלפת רעיונות

ודעות בין החברים לבין עצמם. בפני הא סיפה השנתית מובאים לאישור הדוחות הכספיים הדוח המילולי

לרשם העמותות וכן אישור רואי החשבון . כמו כן מוצגים דו"ח ועד ההתאחדות לשנה החולפת וכן דו"ח

ועדת ביקורת. האסיפה נדרשת לאשר את תקציב העמותה לשנה העוקבת; לבחור (אחת לשנתיים)

את יו"ר העמותה ונציגים לוועד ההת אחדות וכן לדון בהצעות לתיקונים בתקנון העמותה, ככל שעולה

הצורך באלה עפ"י הצעות שהוגשו על ידי חברי העמותה או על ידי הוועד.

האסיפה הכללית השנתית של ההתאחדות השנה התקיימה ב- 12.09.2022 במלון "הרודס" בהרצליה,

בהשתתפות כל ראשי הענף. האסיפה עמדה בסימן חזרתנו לפעי לות לאחר שנתיים ארוכות של קורונה.

את האסיפה ניהל איזי מדם , יו"ר שעל ובמרכזה עמדו בחירות לוועד ההתאחדות לשנתיים הבאות.

את האירוע כיבדו בנוכחותם ירום ודיש ועמית לוי מאל על, חאליד פאתחי נציג משרד התיירות של

מרוקו, קובי זוסמן מנכ"ל יאטא, ואביה מגן מנכ"לית רשת מלונות פתאל .

קובי קרני , יו"ר התאחדות נשא דברי פתיחה בפני החברים ו טלי לאופר , מנכ"לית התאחדות סקרה

בפני המשתתפים את הפעילות המאומצת והרבה של ההתאחדות בשנת 2021 והראתה, בין היתר,

מחקר חדש שנעשה עבור ההתאחדות, המוכיח את תרומתה האדירה של התיירות הי וצאת להכנסות

המדינה. בסיום דבריה הודתה המנכ"לית מקרב לב ליו"ר ההתאחדות, קובי קרני, הלפיד בראש

לחברי הו ועד ולצוות ההתאחדות .

המחנה, ליו"ר האסיפה וחברת שעל, איזי מדם,

בסיום האירוע זכו החברים לשמוע הרצאה מרתקת מפי יוסי יהושוע , הפרשן הצבאי של ידיעות

אחרונות ו- YNET , אשר הציג תמונת מצב אקטואלית על מצבה הבטחוני של ישראל והאיומים מאיראן

ומסוריה, חשיבות החינוך והתקשורת והאם צה"ל הוא עדיין צבא העם.

במהלך האסיפה אושרו הדוחות הכספיים לשנת 2021 ותקציב ההתאחדות לשנת 2023 ונבחרו בעלי

התפקידים הבאים : יוני וקסמן, שלומי חליבנר, רוני נוסבאום ואלי ברגמן נבחרו לקדנציה נוספת (עד

.)2024 גיל בן יצחק (דיזנהאוז BTC ) וגיא רווה (אמסלם טורס) הצטרפו כחברים חדשים לוועד

ההתאחדות.

עמ' 39

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator