התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

❖ כנס התיירות של גלובס – יוני 2022

בחודש יוני לקחנו חלק מרכזי בוועידת התיירות השנתית של גלובס, בשיתוף עיריית עכו והחברה

לפיתוח עכו העתיקה ונצרת ובהשתתפות שר התיירות. במסגרת הוועידה שעסקה בנושאי תיירות

ה פנים והנכנסת, הוזמנו לקחת חלק בפנל שעסק בהתאוששות הענף ובהזדמנויות החדשות לאחר

משבר הקורונה. בפנל ישבו גורמים ממשרד התיירות, נציגי מלונאים ונציגים נוספים מטעם

התיירות הנכנסת והפנים .

במסגרת הפאנל התייחסה מנכ"לית ההתאחדות לשלושה נושאים מרכזיים :

הראשון - המחסור בכח אדם - המנכ"לית הסבירה כי המחסור אינו מפתיע שכן שר האוצר ושרת

התחבורה שלחו את העובדים להחליף מקצוע וביקרה את התייחסות הממשלה לנושא: "בדיעבד,

מסתבר שהחדשות על מותנו היו מוקדמות והמחסור בכח אדם הוא ההוכחה לכך שחזרנו, ובגדול".

הרחבנו על המהלכים הנרקמים על ידינו ושיתופי הפעולה עם מערכות החינוך השונות אשר יביאו

להעמקת החינוך בנושא התיירות והגדלת והשבחת דור ההמשך .

השני – הכנסת ענף משרדי הנסיעות למשרד התיירות - שבנו והסברנו כי התיירות היוצאת,

הנכנסת והפנים הן איברים שונים של אותו הגוף. חידדנו כי התי ירות היוצאת היא מנוע הצמיחה

החשוב ביותר לענף התיירות. וכי אם תוצא התיירות היוצאת מהמשוואה, הענף יקרוס כמגדל

קלפים. בנוסף, התייחסנו לנושא הדדיות בין מדינות: "נהוג לומר שהתיירות היא גשר בין מדינות,

עמים ותרבויות אבל אין גשר שצועדים בו רק בכיוון אחד. האמנות ה בינלאומיות ששרי התיירות

לדורותיהם חותמים עליהן דנות בתיירים הנכנסים לכאן והיוצאים למדינה שאיתה חותמים".

התייחסנו גם להשפעתנו החיובית על התחרות ויוקר התיירות בארץ: "המחירים יתאזנו כשיתחילו

להסתכל גם על התיירות היוצאת כמנוע צמיחה של התיירות הנכנסת ותיירות הפנים".

ניצלנו את הבמה לפנות לשר התיירות, פנים אל פנים, לסיים בהקדם את מהלך הכנסתנו הרשמית

תחת משרד התיירות .

הנושא השלישי אליו התייחסנו בפאנל - ההכרה המתעצמת כתוצאה מתקופת הקורונה בחיוניות

סוכן הנסיעות. הזכרנו כי הנפגעים הגדולים בקורונה היו אלה שהזמינו דרך אתרים מחו״ל וקראנו

מעל הבמה למדינה ולציבור לתמוך בחברות הנסיעות אשר משלמות כאן מיסים, מעסיקות עובדים

וכפופות לחוקי הגנת הצרכן.

עמ' 37

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator