התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

❖ תערוכת ATM בדובאי – מאי 2022

בחודש מאי זכינו לכתוב פרק חדש בדפי ההיסטוריה של ההתאחדות כשהוזמנו כאורחי כבוד של

לשכת התיירות של דובאי לקחת חלק במשלחת הישראלית ליריד התיירות הערבי, ה- ATM .

במהלך היריד נפגשנו עם אין ספור ספקים מעולם התיירות הערבי ודנו עמם בכל הדרכים הקיימות

להרחבת שיתופי הפעולה עם חברי ההתאחדות.

במהלך הכנס בחנו יעדים והצעות שהת קבלו למיקום כנס הסוכנים הבא.

היה מרגש לראות את הצמא ההדדי בין המשלחות מהעולם הערבי והמשלחות הישראליות לקדם

יחד את עסקי התיירות, ושוב הוכח כי עולם התיירות הוא הגשר החם והיציב ביותר למזרח תיכון

חדש .

מימין: גיא טהלר, טלי לאופר, גב׳ הור אלחאג'ה, אחמד אלמארי ועבדאאללה אל סוואידי, המנהלים האזוריים של DET

עמ' 36

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator