התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

פרק :7 כנסי תקשורת וכנ סים ענפיים

❖ אירוע חזרה לפעילות של קבוצת פספורט – מרץ 2022

באירוע חגיגי שערכה קבוצת פספורט לצמרת ענף התעופה והתיירות לרגל המראתו מחדש,

קיבלה ההתאחדות מגן בהוקרה על תרומתה להשבת ענף התיירות והתעופה בישראל לשגרה .

עמ' 33

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator