התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

מרץ ❖ מפגש עם נציגי משרד התיירות של לשכת התיירות אזרבייג'ן

סמינר מקוון , במטרה להציג את החוויות שיש לאזרבייג'ן להציע לשותפיה בישראל ולחזק את

הקשר התיירותי המתמשך בין שתי המדינות .

❖ מפגש עם נציגי משרד התיירות של פולין

המפגש התקיים במסגרת תערוכת IMTM , במטרה לחשוף את הענף ליעדים חדשים בפולין

❖ מפגש עם נציגי ם מאוסטריה

המפגש התקיים במסגרת תערוכת IMTM , במטרה לחשוף את הענף לשני יעדי תיירות חדשים

עמ' 29

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator