התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

דבר יו"ר ההתאחדות

חברי התאחדות יקרים,

גם בשנת 2022 התמודדה ההתאחדות עם רצף וכמות אירועים בלתי נתפסת. קשה להאמין כי הרבעון

הראשון בו עדיין התמודדנו עם האומיקרון ונזקיו ובו עדיין הגשנו בג"צים להגנה על הענף, שייך לאותה

השנה אשר ברבעון האחרון שלה חגגנו את תחיית ועוצמת הענף בכנס במרוקו, הנחשב לאחד

המפוארים בתולדותיו.

ככלל, עמדה שנת 2022 בסימן התאוששות מרשימה לענף ממשבר הקורונה, מה שהביא בתורו

לאתגרים חדשים, כגון המחסור בידיים עובדות, המעבר מהעסקת שכירים לפרילאנסרים, וכיו"ב. גם

השנה לא חסכה ההתאחדות מאמצים ופעולות לטובת כלל חברי הענף, על מנת לאפשר לכל העוסקים

בו להתאושש, לצמוח ולהתפתח: הגשת בג"ץ בגין אפליה, הסברה מוצלחת ל ציבור הרחב באשר

ל נחיצותו של סוכן נסיעות שהביאה קאמבק גדול למקצוע, המשך קידום הצעות חקיקה, פתיחת קורס

להכשרת סוכני נסיעות, מתן ייעוץ משפטי וכלכלי, שמירה על מקומו של הענף בסדר היום, מפגשים עם

גורמים תיירותיים מחו"ל, וכמובן גולת הכותרת של שנת – 2022 אירוח 300 ראשי ענף התעופה

והתיירות בכנס השנתי במרוקו, ביחד עם משרד התיירות במרוקו. הכנס היווה ציון דרך חשוב במיוחד

באיתות ששלח בארץ ובעולם, כי הענף חי, חזק ומאוחד מתמיד.

גם שנת 2023 שיצאה לדרך לא מזמן, צפויה להיות מאתגרת לא פחות, וזאת בעיקר בשילוב השפעות

הכלכלה העולמית שנכנסה לסחרור עם אינפלציה דוהרת וגלי פיטורים יחד עם המשבר הלאומי הצפוי

להשפיע גם הוא על היקפי הפעילות העסקית ותנועת התיירות. בינתיים, פועלת ההתאחדות במרץ

לקדם את אותם נושאי ם עליהם הצבעתם אתם החברים כמטרידים במיוחד: נושא חיובי ה ADM-

החריגים ע"י חברות התעופה, ההתמודדות עם תופעת חברות ה Low Cost- , ביטוח הנסיעות, ניצול

לרעה של תיקון 47 (אזרחים וותיקים) בחוק הגנת הצרכן וכיו ” ב, כולם מטופלים על ידינו בנמרצות.

גם בשנה הזאת אנו נמשיך לפעול בנחישות לחזק את היסודות עליהם ניצבים משרדי הנסיעות, להגנה

והרחבה של זכויותינו, ולהמשך העצמת הענף לתפארת.

את כל זאת, נוכל לעשות רק בעזרת המשך האמון והתמיכה הרבים להם אנו זוכים מכם.

בברכת חברים,

קובי קרני, יו"ר

עמ' 2

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator