התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

פרק :6 פעילות בין- לאומית של ההתאחדות

ההתאחדות חברה במספר ארגונים בינלאומיים, כמפורט להלן:

חברות ב- ECTAA

ה חל משנת 2016 , ההתאחדות חברה ב איגוד התאחדויות סוכני הנסיעות של האיחוד האירופי ECTAA

(European Travel Agents' and Tour operators' Associations) .

מנכ"לית ההתאחדות מכהנת כחברה פעילה בוועדת תעופה וענייני יאט"א ( Air Matters Committee .)

חברות ב- WTA

החל משנת 2018 ההתאחדות הינה חברה מן המניין בארגון התיירות הבינלאומי World Tourism

Alliance (ה- WTA .)

ה- WTA היא אגודה גלובאלית ללא שיוך פוליטי וללא כוונת רווח, שחבריה הם ארגוני תיירות בכל רחבי

העולם (דוגמת ההתאחדות), בתי עסק בתחום התיירות, אקדמאים חוקרים ומוסדות לימוד ורגולטורים

(בדימוס) בתחום התיירות.

הארגון מונה מעל 180 חברים מכל רחבי העולם. מטה ה- WTA ממוקם בסין .

חברות ב- ASTA

החל משנת 2019 ה התאחדות הינה חברה ב איגוד האמריקאי של משרדי הנסיעות. החברות בארגון

תזכה את ההתאחדות בגישה למחקרים עשירים, למערך ההכשרה של ASTA ועוד.

מפגשים עסקיים עם גורמי תיירות מחו"ל שארגנה ההתאחדות לחבריה

ההתאחדות מארגנת מפגשים עסקיים לטובת חבריה, תחת המותג " שעל ביזנס" .

השירות מתופעל ע"י צוות ההתאחדות, באמצעות חברת ש.ע.ל.

" שעל ביזנס" מציע סל שירותים עסקיים למדינות, לשכות תיירות, נמלי תעופה ושירותי תיירות וחברות

עסקיות מחו"ל, המבקשות להיפגש עם חברי ההתאחדות לקידום יעדי תיירות, שירותי ספקים ייחודיים

בחו"ל ועוד.

חבילת השירות הבסיסית כוללת דיוור מעוצב המטורגט אל פלח הלקוחות המבוקש, ניהול ההרשמה,

ארגון והפקה של מפגש עסקי הכולל ארוחה, מצגת ומפגשי B 2 B עם קהל חברי ההתאחדות, בהתאם

להגדרת המטרה העסקית של הלקוח. בשנה האחרונה, למרו ת המשבר, הקפידה ההתאחדות לשמור

על קשר חם עם כל המדינות הוותיקות והחדשות המעוניינות בפיתוח קשרי התיירות עם חברי

ההתאחדות. מטבע הדברים, המפגשים התקיימו רובם ככולם בזום.

עמ' 27

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator