התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

❖ הרחבת מעגל ההכשרה לסוכני נסיעות ויועצי תיירות, בשיתוף משרד החינוך

ב- ,8.11.2022 לראשונה בהתאחדות, נפתח קורס השלמה לתעודת סוכן נסיעות/יועץ תיירות

למורי מגמות התיירות בבתי הספר התיכונים מכל קצוות הארץ. מטרתו של הקורס כפולה – הקניית

מקצוע נוסף של סוכן נסיעות/יועץ תיירות למורים, בו יוכלו לעסוק במשרה חלקית במהלך ההוראה

או לאחריה/במקומה, והעמקת הידע של המור ים ברזי המקצוע, לצורך העברתו במקצועיות רבה

יותר לתלמידיהם, שהם למעשה דור ההמשך של הענף.

הקורס נפתח בשיתוף ובסבסוד משרד החינוך, והוא מקנה גמול השתלמות למורים.

עמ' 26

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator