התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

❖ יוני - הצעה שלא ניתן לסרב לה – הצעה שעוקפת את המתחרים, ע"י המרצה גיל פינקלשטיין,

מבית " חממת העסקים" של להב

❖ הכשרת דור העתיד של סוכני הנסיעות

ב- 5.9.2022 פתחנו את המחזור החמישי של קורס הכשרת סוכני הנסיעות של התאחדות משרדי

הנסיעות. הביקוש הגבוה לקורס הביא לפתיחתו עם למעלה מ- 40 משתתפים, מכל קצוות הארץ.

עמ' 25

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator