התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

פרק :5 העשרה והדרכה

במהלך השנה ריכזנו עבורכם הרצאות בתחומים שונים ומגוונים, כדלקמן: ❖ ינואר – פרסום ממומן ברשתות החברתיות, בהנחיית שחר גבאי, שותף ובעלים של חברת

Insight Marketing

❖ מרץ-אפריל – יצירתיות וחדשנות בניהול משברים, סדנא ייחודית בת ארבעה מפגשים,

בהנחיית ד"ר אסנת ברושי חן, מקבוצת קונספט

עמ' 24

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator