התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

חברת אייר סיישל

בהמשך להודעות שנתקבלו אצל החברים מחברת אייר סיישל על הפחתת העמלה לסוכנים לאפס

באופן מיידי, הוציאה ההתאחדות מכתב אשר מבאר לחברה כי על פי יועצינו המשפטיים הודעתה

זו אינה חוקית והמתריע לחזור בה מהודעתה .

חברת וירג'ין אטלנטיק

בחודש יוני פגשנו את ה מנהל האזורי הנכנס של וירג'ין אטלנטיק בישראל, מר יואב וייס, יחד עם

נציגתם בישראל חברת ממ"ן אוויאיישן .

שמחנו לשמוע מיואב על החשיבות הרבה שוירג'ין אטלנטיק מייחסת לסוכני הנסיעות, וכי כחלק

מתפיסת השירות שלה , וירג'ין אטלנטיק מעניקה חשיבות רבה לזמינות לסוכני הנסיעות בכל

שאלה/בקשה הקשורה למוצר ים של החברה.

ל טובת כך, הועמד לרשות סוכני הנסיעות צוות תמיכת מכירות דובר עברית, ה יודע לתת מענה

למרבית הנושאים.

עמ' 23

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator