התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

פרק :4 יחסים עם יאט"א וחברות תעופה

❖ יאט"א - המשך הקלה זמנית בקריטריונים הפיננסים להערכת המשרדים ל BSP בישראל

לשנת 2022 עקב משבר הקורונה

בתום תהליך משותף, שנמשך מספר חודשים, קיבלה ועדת APJC (הועדה המשותפת לחברות

התעופה ולמשרדי הנסיעות) החלטה חשובה להמליץ לוועדה הבינלאומית המשותפת

(PACONF) על המשך ההקלות שניתנו בשנת 2021 בקריטריונים הפיננסיי ם להערכת החברים

ב BSP ישראל גם לשנת 2022 , וזאת עקב הימשכות המשבר .

חברת אל על

לקראת חג הפסח, התארחנו בהרמת הכוסית המסורתית של חטיבת המסחר של אל על. האירוע

התקיים בסמוך להודעת אל על בדבר מינויה של דינה בן טל גננסיה למנכ"לית החברה במקום

ומינויו של עומרי כהן למשנה למנכ"ל .

אביגל שורק שהודיע ע ל עזיבתו,

יו"ר ההתאחדות קובי קרני שהוזמן לשאת דברים באירוע, היה ראש ון המברכים בהצלחה את

המנכ"לית הנכנסת, והודה בחום למנכ"ל היוצא אביגל שורק על שיתוף הפעולה הנפלא לו זכו

ההתאחדות וסוכני הנסיעות בתקופת כהונתו.

עמ' 22

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator