התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

פרק :3 פעולות מאבק ומחאה – ינואר-פברואר

❖ מאבק על הפיצוי לעסקים בגין נזקי גל האומיקרון

במהלך חודש ינואר, התנהל מו"מ אינטנסיבי בין ראשי הענפים שנפגעו ובין הממשלה, בין היתר

בתיווכו של רו"ח ירון גינדי. ההתאחדות הייתה חברה מרכזית בצוות המצומצם שה וביל את המו"מ

ולקחה חלק פעיל בכל המגעים. כחלק מהמהלך, השתתפה ההתאחדות בפגישת התנעה בנושא

עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, וכן בפגי שה מהותית עם ראש הממשלה ושרת הכלכלה בנושא.

בנוסף הייתה ההתאחדות בקשר רציף גם עם לשכת ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד וגם עם

סגן השר אביר קאר ה, ולחצה מאוד באמצעותם לקבלת סיוע במתווה צוק איתן לירידה בפעילות

עקב גל האומיקרון.

אישור מענקי אומיקרון

בחודש יולי, לאחר אין סוף פגישות, וועדות ודיונים בכנסת, וכשכבר כמעט אבדה תקוותנו, הצלחנו

להעביר את ההחלטה על המענקים רגע לפני פיזור הכנסת. התכנית שאושרה ע"י הממשלה הייתה

מצומצמת מהנדרש , ובכל זאת, חלק מחברי ההתאחדות נמצאו זכאים למענקים .

עמ' 21

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator