התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

פרק :2 ייצוג מול משרדי הממשלה והכנסת

השתתפות בוועדות הכנסת ❖ ישיבה מיוחדת של ועדת חוקה חוק ומשפט וועדת כלכלה – ינואר 2022

לאחר הדיון בעתירה שהגשנו לבג"ץ , השתתפה ההתאחדות בדיון משותף של ועדת חוקה חוק

ומשפט וועדת הכלכלה בתמיכת המדינה בעסקים מענפי התיירות, התעופה והפנאי שנפגעו בשל

הקורונה . במהלך הדיון עלה באופן חד ומרכזי נושא היעדר הסיוע לסוכני ומשרדי הנסיעות, הן על

ידי מנכ"לית ההתאחדות, הן ע"י יו"ר ועדת חוקה, ח"כ גלעד קריב, הן ע"י נשיא להב עו"ד רועי כהן

והן על ידי גופים נוספים שהשתתפו .

מנכ"לית ההתאחדות יצאה בדיון באופן נחרץ נגד ההפליה הקשה של משרדי וסוכני הנסיעות שלא

נכללו בתכנית הסיוע הכלכלי הנוכחי לענף התיירות ונגד אטימות הממשלה בהפקרת הענף, שהיא

עצמה פגעה בו קשות במגבלות הכניסה והיציאה .

יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט, ח"כ גלעד קריב, התייחס לאמירתו של שר האוצר אביגדור ליברמן

לסוכני הנסיעות ולמורי הדרך להחליף מקצוע. ח"כ קריב אמר: "אנחנו מבקשים מכם לא להחליף

מקצוע, אנחנו מאמינים בענף ובנחיצות שלו. זה התפקיד שלנו לגרום למדינה להבין שאם סוגרים

את השמים התפקיד שלה הוא לסייע למי שנפגע" .

יו"ר הועדה אמר גם כי תכנית הסיוע לא נולדה מרצונה הטוב של הממשלה, אלא מאיום של ועדות

הכנסת להפסיק לאשר הגבלות קורונה. "ליבי כבד בדיון הזה על אופן התארגנות הממשלה".

בהמשך אמר ח"כ קריב לנציגי הממשלה: "קחו בחשבון שבפעם הבאה שתבואו לאשר מדינות

אדומות התשובה תהייה לא. כשסוגרים שמים ומונעים יציאת אנשים למדינות זרות אז צריך לומר

שאותם ענפים שקשורים לפעולה הזו צריכים לקבל פיצוי. הפעלתם מנגנוני תפוסה במלונות, למה

לא עשיתם את זה לסוכני נסיעות? אני מודיע שתיירות ואוצר לא נתנו תשובה ראויה לסוכני נסיעות.

המלצת י ליושבי ראש הוועדות תהייה לדרוש מתן תשובה יותר ראויה לתתי הענפים האלה".

דיון בוועדת הכלכלה – ינואר 2022

יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ מיכאל ביטון הקדיש לנו חלקים נכבדים מדיון מיוחד משותף עם וועדת

הרווחה בנושא מדיניות הממשלה לפיצוי וסיוע בעקבות גל האומיקרון .

ח"כ ביטון פתח את הישיבה בצורך המיידי לסייע למשרדי וסוכני הנסיעות ולעוסקים בתיירות

היוצאת, ולמרות שהדיון יועד לכלל הענפים, שב יו"ר הועדה והקשה בשנית ובשלישית על משרד

האוצר במהלך הדיון בדרישה לפתרונות והצהרות על ההבחנה הלא ראויה בין ענפי התיירות

והפקרת ענף התיי רות היוצאת. לדבריו הצטרף חבר הכנסת אביר קארה שקרא לתת לנו מענה

באמצעות משרד התיירות ואשר מתח ביקורת על תשובות האוצר.

עמ' 19

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator