התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

❖ ביטול עמלות מועדון חוג השמש של ישרוטל לסוכנים

במהלך חודש אוקטובר 2022 התקבלו אצל ההתאחדות פניות רבות ממשרדים אשר קיבלו הודעה

חד צדדית קיצרת מועד מישרוטל, בדבר ביטול העמלות על הזמנות סוכנים עבור חברי מועדון חוג

השמש. ההתאחדות פנתה מיד לישרוטל, בבקשה להשעות את ההודעה עד לבדיקת חוקיותה ועד

שהנושא יילמד, אך נענתה בשלילה .

בהמשך ולאחר התייעצות משפטית הוציאה ההתאחדות מכתב לרשת ישרוטל. הרשת דחתה

בשנת 2023 את טענותינו, ואנו נמשיך את הטיפול בהתאם .

עמ' 18

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator