התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

לטענת ההתאחדות, ממשלת ישראל שגתה חמורות באופן שבו היא מפלה לרעה וללא הצדקה

מאות משרדי נסיעות ואלפי עובדיהם. ההתאחדות טענה , כי החלטה 865 , אשר ביקשה לייחד

פיצוי וסיוע לענף התיירות, שלכל הדעות, ספג מכה אנושה נוכח ההגבלות שהטילה הממשלה על

הכניסה אל הארץ ועל היציאה ממנה – היא החלטה נכונה. לטענת ההתאחדות, השגיאה החמורה

של הממשלה היא בכך שבחרה להותיר משרדי הנסיעות ואלפי עובדיהם, אשר היקף פעילותם ירד

בכמעט 100% בתקופה האחרונה, מחוץ למעגל מקבלי הסיוע .

ההתאחדות הצביע ה על כך, שבהחלטת הממשלה שני היבטים משלימים: הראשון "חיובי" – מתן

מענקים כספיים, תמיכות והקלות לעסקים המשמשים בענף התיירות שנפגעו כתוצאה מהגבלות

הממשלה בסכום כולל של מאות מיליוני שקלים . השני "שלילי" – יצירת חבילת סיוע לעובדים

שיבחרו להיגרע מענף התיירות באופ ן חלקי או מלא ולהשתלב בעיסוק אחר . לפי הטענה, בעוד

שחלקה השלילי של ההחלטה מוחל על כלל ענפי התיירות – הנכנסת והיוצאת, חלקה החיובי של

ההחלטה מוחל רק על התיירות הנכנסת !

בכך, טענה ההתאחדות - החלטת הממשלה לא רק שאינה תומכת אלא שהיא גם מעצימה את

הפגיעה בתחום התיירות היוצאת. החלטת הממשלה מותירה את מארגני התיירות היוצאת, סוכני

הנסיעות ומשרדי הנסיעות, אשר ניזוקו באופן דרמטי מההגבלות שהטילה הממשלה על הכניסה

לישראל והיציאה ממנה לא פחות, ואף יותר, מגורמים אחרים בענף התיירות, ללא סיוע כלכלי וללא

עובדים .

ביום 22.03.22 התקיים הדיון בעתירת האפליה שהגשנו לבית המשפט העליון. לדאבוננו בית

המשפט הודיע כי אין לו כוונה להתערב בהחלטת הממשלה הספציפית משיקולים משפטיים .

❖ חוות דעת משפטית בנושא גביית דמי טיפול במקרים של ביטול טיסה ע"י חברת התעופה

על רקע גל ביטולי הטיסות בתקופת משבר הקורונה ותקנות הוראות השעה שהשתנו מספר

פעמים, פנתה ההתאחדות לעו"ד דרור שטרום על מנת לבחון ולהבהיר באילו נסיבות מותרת גביית

דמי טיפול מלקוחות אשר טיסתם בוטלה על ידי חברת התעופה.

מסקנתו של עורך הדין שטרום, בין היתר, הינה כי "אין פסול בכך שסוכן נסיעות יגבה דמי טיפול

בשיעור סביר במקרה של ביטול הטיסה, אם הדבר הוסכם בין הסוכן לבין לקוחותיו במועד רכישת

הכרטיסים".

עמ' 16

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator