התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

פרק :1 הליכים משפטיים

❖ עתירת ההתאחדות עם "מורשת דרך" לבג"ץ כנגד המגבלות על נתב"ג – ב- 20.12.21 הגישה

ההתאחדות עתירה לבג"ץ כנגד המגבלות החמורות המוטלות על הכניסה והיציאה מהארץ

והשלכותיהן על הענף . את העתירה הגישו בשם ההתאחדות עורכי הדין אסף פריאל, יובל בשן

ונדב פיינמן ממשרד תדמור לוי ושות׳. בהמשך הצטרפה לעתירה גם התאחדות המלונות.

העתירה, אשר הוגשה בשם משרדי הנסיעות, מורי הדרך , סוכני הנסיעות ומארגני התיירות

בישראל, יצאה כנגד הפיכתן של מדינות רבות, בהן ארה"ב, בריטניה, איחוד האמירויות, חלק

ממדינות אפריקה ומדינות רבות נוספות, למדינות "אדומות"; נגד האיסור הגורף על כניסת תיירים

מחוסנים ומחלימים לישראל; וכנגד הטלת חובת הבידוד על מחוס נים השבים לארץ.

ביום 4.1.2022 התקיים הדיון בבג״ ץ בעתירה שהגשנו. בעקבות הדיון, הוציא בית המשפט

ה עליון צו על תנאי המורה למדינה להשיב על שתי שאלות שעמדו בליבת הדיון:

.1 מדוע יישאר על כנו איסור היציאה של מוגנים (מחוסנים/מחלימים) למדינות אדומות,

ומדוע חלף איסור היציאה לא יינקטו צעדים אחרים עם חזרתם, כמו בידוד לתקופה כזו או

אחרת?

.2 מדוע תקופת הבידוד של מוגנים, אזרחי ותושבי המדינה, החוזרים ממדינות אדומות לא

תקוצר עד לבדיקת PCR ביום השלישי ?

יום לפני מועד הדיון הקובע בבג" ץ, הודיעה המדינה על הסרת המגבלות שכנגדן עתרנו !

עמ' 14

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator