קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

גיליון 7

7 גיליון מס'

מידע ועדכונים מעיריית חריש

Actualizaciones importantesenespañol 28-29 ESP

EDI הדמיה:

Важные новости на русском языке

RUS

30-31

עלינו לקרקע לראשונה בישראל: מבנה תיכון עם מרחבי למידה וקהילות למידה במקום החלוקה המסורתית לכיתות ולמסדרונות. המודל: "למידה ממוקדת תלמיד", כלומר תפיסה שמאפשרת לכל תלמיד למצות את יכולותיו ותחומי העניין שלו לפי בחירתו האישית. כל הפרטים על התיכון החדשני שבונה עיריית חריש בצפון העיר

4-7

25

20

16

8-11

הדמיה: א.ב אדריכלות נוף

הדמיה: גושן אדריכלים

תחנת ניטור אוויר הוצבה בשכונת הפרחים ותפעל במשך עשר שנים

מכשירי החייאה 10 הצבנו במקומות ציבוריים. הרשימה המלאה

הסתיים שלב התכנון של פארק היער העירוני. הדמיות ראשונות

כל הפרטים על בתי הספר החדשים שמקימה העירייה

2

7 גיליון מס'

studio positivo

בכל הערוצים! עיריית חריש איתכם

להצטרפות חפשו ועשו לייק עיריית חריש

פנייה טלפונית למרכז שירות לתושב 106 /* 6719

מענה טלפוני מרכז שירות לתושב 08:30-16:00 בימים א'-ה' בין השעות

להצטרפות חפשו והוסיפו עוקב עיריית חריש

מענה טלפוני בנושא גבייה, ארנונה ומים 8:30-12:30 בימים א', ה' - 8:30-11:30 בימים ב', ד' - 16:00-18:00 ביום ג' -

עיריית חריש חפשו והצטרפו לערוץ שלנו

אתר האינטרנט של עיריית חריש harish.muni.il

כל המידע מעיריית חריש ישירות להצטרפות לקבוצת WhatsApp ל העדכונים סרקו א ת הברקוד ואח"כ לחצו על כפתור "שלח" שמרו את המספר בטלפון שלכם, שלחו "צר ו אותי" ותישארו מעודכנים 052-5775775

@

service@harish.muni.il

פנייה למרכז שירות לתושב באמצעות למספר WhatsApp הודעת 052-5575106

לשירותכם בכל עת!

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

3

כאן בונים

חינוך

השר יואב גלנט (במרכז) בביקור יחד עם ראש העיר יצחק קשת ומנהל בית ספר רונה רמון, יגאל אריכא

משדרגים את התשתיות הטכנולוגיות בכל בתי הספר י � מיליון שקל ממשרד החינוך, שיושקע ביצירת תשתית טכנולוגית אח 1.7 העירייה השיגה תקציב בסך כ - דה בכל בתי הספר בעיר. שר החינוך יואב גלנט ביקר ב"אתגרי העתיד" וב"רונה רמון", וחנך מיזם לאספקת מחשבים ניידים לבתי הספר בעיר, שיושאלו לתלמידים ויסייעו להם להתפתח כלומדים עצמאיים 230

עיריית חריש זכתה בקול קורא של משרד החינוך,

חינוך מוטה עתיד ההשקעה הגדולה בשיפור תש ש תיות המחשוב במערכת החינוך העירונית כוללת גם הקמת ספ ש ריות השאלת מחשבים לתלמידים בבתי הספר. שר החינוך, יואב גלנט, ביקר בחריש וחנך יחד עם ראש העיר יצחק קשת את המיזם, מחשבים ניידים 230 שבו יסופקו לספריות ההשאלה בחריש. המחשבים יושאלו לתלמידים שז ש קוקים להם לצורך לימוד ביתי, וייתנו לכל אחד מהם מענה טכנולו ש גי אישי שיאפשר גיוון בדרכי למידה באמצעות מצגות, סרטונים, משח ש קים ועוד. הטכנולוגיה תפתח את הילדים כלומדים עצמאיים. עוד כוללת ההשקעה הגדולה בחריש: השאלת עשרות מכשירי טלפון נייד לאוכלוסיות ייחודיות

כמו המגזר החרדי לצורך לימודים בשיחות ועידה. העירייה פועלת להשגת תקציבים נוספים בתחום מחשבים 50 הטכנולוגי להענקת ש � טאבלטים (ב 60 מחודשים וכ - ל � שקל כל אחד) עבור ת 800 ראש העיר יצחק קשת: "זהו שלב נוסף בפיתוח התשתיות הטכנולו ש גיות של מערכת החינוך שלנו, במ ש סגרת מדיניות החדשנות החינוכית שאנחנו מובילים. אנחנו מקימים בחריש מערכת חינוך מוטת עתיד. זה בא לידי ביטוי בבינוי, בתפיסה, במנהלים ובצוותים החינוכיים שא ש נחנו מגייסים". המחשבים יושאלו לתלמידים שזקוקים להם לצורך לימוד ביתי, וייתנו לכל אחד מהם מענה טכנולוגי מידים.

מיליון 1.7- שבמסגרתו יושקעו כ שקל לשיפור ושדרוג אמצעי הת ש קשוב בבתי הספר בעיר. ההשקעה תוביל ליצירת סטנדרט אחיד בכל בתי הספר בעיר ובכל כיתה יהיו מחשב נייח, מקרן, רשת אלחוטית ) רמקולים ומולטימדיה. wi - fi ( המורים והתלמידים יחוו שיפור ניכר בנושא הרשתות, הקליטה ומלאי המחשבים. בשלב הראשון ימוצבו תשתיות המ ש חשוב בבתי הספר ויוצבו בכל כיתה מחשב נייח, מקרן ונקודת אינטרנט. בשלב השני תונח רשת אלחוטית (אקסס פוינט) ובשלב השלישי יוצ ש בו מחשבים ניידים בכל כיתה, כא ש שר הרשת האלחוטית תאפשר לה ש פוך אותם למעבדת מחשבים. בתוך כמה חודשים יישרו כל בתי הספר בחריש קו לטובת עבודה בסביבה מתקדמת, חדשנית ודיגיטלית.

ווי

4

7 גיליון מס'

חינוך

מרחבי למידה במקום החלה בניית התיכ בתום תקופת תכנון ארוכה ומאומצת החלה העירייה בהליכי בינוי התיכון בצפון העיר. הפרויקט הוכר על ידי משרד החינוך כחדשני ופורץ דרך, ולראשונה בישראל יוקם מבנה תיכון ללא כיתות. המודל: קהילות למידה המאפשרות עבודת צוות של מורים ויישום שיטת חינוך של "למידה ממוקדת תלמיד", כלומר – בספטמבר   1 תפיסה ששמה את התלמיד במרכז. מועד תחילת הלימודים המתוכנן במבנה החדש:

EDI התיכון המתוכנן בצפון העיר // הדמיות:

: אחרי תקופת בשעה טובה תכנון ארוכה ועבודה

ני ופורץ דרך, ולראשונה בישראל – יתוכנן מבנה תיכון ללא כיתות. את החלוקה המסורתית לכיתות ומסד ש רונות יחליף מודל המבוסס על קהילות למידה, המאפשרות עבודת

שנות במערכת החינוך, ויכיל מרח ש בי למידה וחללים נוספים שיתפר ש שו על פני שלוש קומות, בשטח מ"ר. הפרויקט 10,000- כולל של כ הוכר על ידי משרד החינוך כחדש ש

מאומצת החלה עיריית חריש בבניית התיכון הראשון בחריש. התיכון נבנה בהתאם למגמת החד ש

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

5

כאן בונים

חינוך

ם כיתות, ותכנון חדשני: כון הראשון בחריש

צוות של מורים ויישום פרקטיקות של "למידה ממוקדת תלמיד", כלו ש מר – תפיסה ששמה את התלמיד במרכז.  התיכון הוא פרויקט הדגל של מגמת החדשנות החינוכית בח ש ריש. הוא יוקם בצפון העיר, בשטח שבין הרחובות שהם, לשם ואודם. לאחר דיונים רבים קיבלה העירייה החלטה כבדת משקל: לגנוז את התכנון המקורי של בית הספר, ולצאת לתהליך תכנון מחדש, לבניית תיכון חדשני ופו ש רץ דרך ברוח פדגוגיה חדשנית. ואכן, בתכנון התיכון הושקעה מחשבה רבה ותהליך התכנון לווה על ידי צוות של משרד החינוך במסלול של בתי ספר חדשניים ופורצי דרך. משמעות ההכרה

עבודות ההקמה של התיכון החדשני

הקונספט: עיצוב המבוסס על תפיסות פדגוגיות חדשניות

ו � לכל תלמיד למצות את יכול למידה המאפשרת  תיו ותחומי העניין שלו לפי בחירתו האישית.

בין מורים – עבודת צוות, הכשרה פעולה שיתוף  ופיתוח מקצועי, למידה רב-תחומית (מולטי דיסי ש פלינרית)

את תכנון המבנה מובילה עיריית חריש יחד עם הבינלאומית EDI אדר' רוני צימר דוקטורי מחברת בשיתוף חב' א.ב מתכננים בע"מ הישראלית. י � נחשבת למובילה בחדשנות חינוכית בז EDII י � מד 50 רה העולמית ומובילה פרויקטים בכ - נות בעולם. הרעיון העומד בבסיס הפעילות הוא למנף את ההשקעה הכספית E I של במבנה לטובת יצירת סביבה פיזית מאפשרת ומקדמת פדגוגיות המותאמות ללמידה במאה . העקרונות העומדים בבסיס התפיסה 21- ה החינוכית הם:

י � ועשירה בהתנסויות מעשיות ופ למידה מגוונת  תוח כישורי למידה לצד יכולות חברתיות.

– כך שהעיצוב הפיזי של יצירת סביבה מאפשרת  המבנה לא יגביל את הפעילות החינוכית המתנהלת בו.

כ � ליווי וה EDI לצד העיצוב הפיזי של המבנה, מעניקה שרה מקצועית לצוותים החינוכיים. לבחינת תוצאות המהלך, הוגדרו מראש מדדי ההצלחה ואופיינו כלי מדידה והערכה שילוו את התהליך.

6

7 גיליון מס'

חינוך

הדמיות התיכון החדשני. תמיכה בפדגוגיה

לימודי תיאטרון, מחול ומוסי ש קה, והפקות שבאמצעותם יוכלו תלמידים להתנסות גם בעיצוב תפאורות, תלבושות ועוד. התכ ש נון המוצע מציג יציעים מתכנ ש סים – כלומר, טריבונות הניתנות להזזה שמאפשרות לפנות את מרבית השטח לטובת כל פעי ש לות, כך שהוא יותאם לקבוצות בגדלים משתנים ולכמות קהל קטנה או גדולה בהתאם לצורך. מרחב פיתוח ויזמות  מרחבי הלמידה בקומת הקרקע ייהנו מגישה ישירה לשטחי חוץ מרוצפים ומקורים, שיוכלו לת ש פקד כהמשך ישיר לחלל המרכזי וכחלק בלתי נפרד מסביבת הל ש מידה. הקומות העליונות תוכננו

הקומות העליונות תוכננו באופן שמאפשר ניצול מקסימלי של השטח ויפעלו בהן מעבדות, יוצבו עמדות מחשב ויוקמו מרחבי עבודת חקר ולמידה בין הכיתות בבית הספר כ"חדשני" היא קבלת תקציב ממשלתי גדול יותר לב ש ניה והצטיידות, וגיבוי מלא מצד משרד החינוך לפדגוגיה ולתפי ש סה החינוכית הייחודית שמובילה עיריית חריש. למבנה התלת קומתי ארבע זרועות היוצאות מחלל מרכ ש זי משותף. בכל זרוע מתוכנן מרחב לקהילת למידה, הכולל מגוון חללים לפעילויות ושי ש מושים שונים בהיקפים משת ש נים, לרבות חדרי מייקרס, חדרי סמינרים, מעבדות ועוד. בנו ש סף, מתוכנן אגף מנהלה בקומת הכניסה ופונקציות משותפות לשימוש כלל בית ספרי. קומת הקרקע מקושרת לשטחי החוץ ומאפשרת פעילות מגוונת בח ש צר שתוכננה בהתאמה. המטרה למידה מעשית ועצמאית

היא לייצר מגוון מאפשר של חללי פנים וחוץ, שבהם יוכלו התלמידים לבחור באופן הלמי ש דה הרצוי להם, לחוות למידה מעשית ועצמאית,עשירה ומו ש תאמת אישית. בשל הטופוגרפיה (פני השטח) הייחודית הכניסה לבית הספר תהיה באמצעות גשר אל הקו ש מה האמצעית. חלל המבואה מקושר באמצעות חללים דו קומתיים אל הקומה התחתונה ואל הקומה העליונה. בקומת הקרקע ממוקמת הקפיטריה – עם גישה ישירה לחצר מקורה מחד ולחצר פתוחה מאידך, עם אפשרות לקיום אירועים מרובי משתתפים. באותה קומה מתוכנן  - חלל BLACK BOX THEATER גם רב-תכליתי, המיועד לאפשר

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

7

כאן בונים

חינוך

ויעילה כך שגם המרחבים בין קהילות הלמידה משמשים לפעי ש לות מגוונת", מסבירה אדריכלית העיר, גלי עבאדי. "תוכנן כאן מב ש נה מתקדם ויוצא דופן על ידי אדריכלים המתמחים בפדגוגיה חדשנית, שיהווה דוגמה לבתי ספר נוספים בחריש ובארץ".

ומרחב פיתוח ויזמות, כמו גם טרקלין משותף המכיל אזורי ישיבה בלתי פורמליים למנוחה, מפגשים חברתיים ולמידה עצ ש מאית.

באופן שמאפשר ניצול מקסימלי של השטח ויפעלו בהן מעבדות, ר � יוצבו עמדות מ שב ויוקמו מ ח חבי עבודת חקר ולמידה בא ש זורים המשותפים. בקומה הע ש ליונה, שבה מתוכננים ללמוד תלמידי י"א-י"ב, יוקמו מעבדות

"בית הספר מתוכנן בצורה גמישה

מתחם תלמי הדר יורחב בשמונה כיתות מבנה ובו שמונה קומות יתווסף לבית הספר היסודי בשכונת אב ש ני חן, שבו לומדים כיום תלמי ש די ממ"ד "תלמי הדר". כיום יש כיתות, וההרחבה 16 בבית הספר נועדה לצרכים עתידיים בשל הצפי לעלייה משמעותית במס ש פר התלמידים שילמדו במתחם. ניידות, שאותן ניתן יהיה להזיז לטובת חלל למידה משתנה. בחי ש פוי המבנה החדש ייעשה שימוש בחומרים דמויי עץ. על פי התכנון, העבודות צפויות להתחיל בקרוב והמבנה אמור להיות מוכן לפתיחת שנת הלי ש בספטמבר. 1- מודים הבאה ב

המבנה החדש הוא בן שתי קו ש מות וחצי. הכיתה בקומה הע ש ליונה תהיה פתוחה לגג, שישמש כחצר. לרשות התלמידים תעמוד גם ספריה. במסגרת תפיסת הח ש דשנות החינוכית שמובילה העי ש רייה, בין הכיתות יוצבו מחיצות

המבנה הנוסף בבית ספר באבני חן / הדמיה: אדריכל רועי יצחקי

8

7 גיליון מס'

חינוך

לצד גני הטבע בית הספר היס במתחם שבו פועלים כיום גני הטבע הייחודיים והחדשניים נבנה כעת בית ספר יסודי באותו קונספט. הוא מתוכנן על פי עקרונות של חיבור לטבע ולערכים סביבתיים. בית הספר יחולק לקהילות למידה, ויוקמו בו מגוון של חצרות בספטמבר 1 בגישה טבעית. מועד תחילת הלימודים המתוכנן:

ביסוד תכנון בית הספר עומדים ערכים סביבתיים // הדמיות: גושן אדריכלים

ביסוד תכנון בית הספר עומדים ערכים סביבתיים כמו זיקה לטבע, חיבור לסביבה, קיימות ומחזור. הילדים ייהנו ממרחבי טבע נגישים למשחק ומחווית טבע שתעורר יצירתיות, דמיון וסקרנות שיחזקו את הדימוי העצמי של התלמיד.

לא רק גני טבע: עיריית חריש מקימה כעת בית

לכל מגמה יהיה מתחם ובו חדר מורים, חדר לימוד פרטני וכיתות שנפתחות למרחב למידה אחד

ספר יסודי חדשני ברוח תפיסת גני הטבע הייחודיים. בית הס ש פר ייבנה במתחם אחד יחד עם קומפלקס גני הטבע, שהחלו .2020 בספטמבר 1- לפעול ב

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

9

כאן בונים

חינוך

ע: החלה בניית סודי החדשני

בבית הספר יוקמו מגוון של חצ ש רות בגישה טבעית, המיועדות ללימודים במסגרת מגמת טבע וסביבה. בבית הספר יוקם מגרש

ספורט, המבנה יוקף ברשתות צבעוניות, ויחופה בבריקים וב ש חומרים טבעיים.

הילדים ייהנו ממרחבי טבע נגישים ומחווית טבע שתעורר יצירתיות, דמיון וסקרנות שיחזקו את הדימוי העצמי של התלמיד

בבית הספר ייבנו שלוש קומות, כיתות לימוד. במסגרת 18 ובהן החדשנות הפדגוגית שמובילה עיריית חריש, הכיתות יוכלו לה ש פוך למרחבי למידה משותפים סביב החצר הפנימית. בית הספר יחולק לקהילות למידה שמכילות את כל צרכי התלמידים. המבנה מתוכנן לניצול מקסימלי של הטו ש פוגרפיה במתחם. הכניסה תהיה מהחצר הפנימית בקומת הכניסה, וממנה אפשר יהיה לרדת לקומה התחתונה ולעלות לקומת הגג. האדמה "תעטוף" את הבניין כולו ותהפוך את החלל המרכזי והחצר למקום פעיל שאפשר לשבת בו, ללמוד ולקיים פעילויות. מרחבי הלמידה בבית הספר יותאמו למגמות הלימוד. לכל מג ש מה יהיה מתחם ובו חדר מורים, חדר לימוד פרטני וכיתות שנפת ש חות למרחב למידה אחד. כמו כן, בכל קומה יהיו כיתות חוץ, כא ש שר בקומה העליונה תהיה יציאה ל"גג ירוק" המכוסה כולו בצמחיה. בקומה העליונה יהיה חלל רב תכ ש ליתי, ובקומת הקרקע ספריה.

בניית בית הספר ליד מתחם גני הטבע

בית הספר החדשני. מרחבי למידה יותאמו למגמת הלימוד

7 גיליון מס' 10

חינוך

השנה נפתחו שכבות כיתה ז' בשני המוסדותהחדשים במתחמים זמניים, ובשנה הבאה יעברו שני בתי הספר למבני הקבע ברחוב רימון. שני המבנים מוקמים משני צידי הפארק ויכילו אלמנטים חדשניים החלה בניית מבני הקבע של הישיבה התיכונית והאולפנה

הפארק שמצדדיו נבנים האולפנה והישיבה

שנת הלימודים הנוכחית היא ציון דרך משמעותי

עבור מערכת החינוך הציונית דתית בחריש: העירייה הקימה ישיבה תיכונית ואולפנה לבנות ופתחה את שכבת ז' הראשונה בכל אחד מהמוסדות, במודל של בית ספר צומח. את שנת הלימו ש דים פתחו התלמידים והתלמי ש דות במתחמים זמניים (תלמידי הישיבה ב"כנפי רוח בנים" ותל ש מידות האולפנה ב"כנפי רוח בנות"), ובשנה הבאה הם צפויים לעבור למבני הקבע משלהם, הנבנים כעת. הישיבה והאולפנה מוקמים מש ש בכל . ני צידי הפארק ברחוב רימון כיתות, וגם 18 אחד מהמבנים יהיו

התחלת הבנייה של האולפנה

11 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

כאן בונים

חינוך

מבנים אלה יכללו אלמנטים של חדשנות שיאפשרו את יישום תפי ש סת החדשנות החינוכית שמובילה העירייה: שימוש גמיש במרחבים, למידה מגוונת וחוויתית ומענה מו ש תאם לכל תלמיד. העירייה הקימה ישיבה תיכונית ואולפנה לבנות ופתחה את שכבת ז' הראשונה בכל אחד מהמוסדות, במודל של בית ספר צומח מבנה הישיבה התיכונית יהיה בן שלוש קומות, כאשר הכניסה שתיבנה מכיוון הפארק היא למ ש רכז המבנה – שמתפצל לקהילות למידה מימין ומשמאל. במרכז הישיבה הוקמו חדר מורים, מע ש בדות ומרחבי למידה שימושיים. מבנה הישיבה יכלול שלוש קו ש מות וחצי. המעבדות תוכננו כמ ש רחב רב תכליתי עם כניסה נפרדת וקיר נייד. בחצר הישיבה מתוכנן לקום מגרש ספורט. התפיסה האדריכלית מאפשרת להכניס את מגמת החדשנות החי ש נוכית הנהוגה בחריש גם לישיבה התיכונית, והכיתות יוכלו להיפתח האחת כלפי השנייה וליצור מרחב למידה משותף. כחלק מיישום תפיסת החדשנות, ייבנו דלתות הזזה מזכוכית וכך יווצר רצף של כיתות מחוברות. המורים יוכלו לעבוד במקביל ובשיתוף פעו ש לה, והתלמידים ילמדו בקבוצות קטנות יותר ויזכו לחוויית למידה מצד צוות מחנכים ולא רק ממורה אחד בכל שעת למידה. מעבדות רב תכליתיות בישיבה התיכונית

הישיבה התיכונית // הדמיה: אלייקים אדריכלים

התחלת הבנייה של הישיבה התיכונית

אלמנטים של חדשנות. בשל הטופוגרפיה (תנאי השטח) הכ ש ניסה אליה תהיה באמצעות גשר לקומה האמצעית, ממנה תהיה גישה לקומה התחתונה ולקומה העליונה, כאשר בכל אחת מהן יפעלו שתי קהילות למידה. הקומה התחתונה, שלה כני ש סה נפרדת, תהיה רב תכליתית ותיועד גם לחוגים בשעות אחר הצהריים. התלמידות ייהנו ממרחב גדול שיאפשר לכל קהילת למידה לעבוד כיחידה שלמה או לחוד, וזאת באמצעות קירות הזזה מזכוכית שיוצבו בין הכיתות. השינוי במרחבי הלימוד הגמישים יאפשר תק ש

שורת בינאישית טובה יותר בין תלמידים ויפתח מיומניות חבר ש תיות חשובות. האולפנה והישיבה התיכונית יעוטרו בחזיתות צבעוניות שיעניקו לבית הספר חזות יוצאת דופן, שתשדר שמחה וקבלת פנים מאירה לקראת יום הלמידה.

האולפנה: קירות זכוכית ניידים כחלק מהחדשנות

המבנים יעוטרו בחזיתות צבעוניות שיעניקו לבית הספר חזות יוצאת דופן, שתשדר שמחה וקבלת פנים מאירה

בצד השני של הפארק מוקמת 18 אולפנה לבנות, שגם בה יהיו כיתות. גם באולפנה מתוכננים

7 גיליון מס' 12

חינוך

במתחם החינוך החרדי כיתות 16 ממלכתי ייבנו מדובר בבית ספר חדש שיוקם בתוך המתחם שבו פועלים כיום "מעיין האמונה" ו"תורת חיים", ויאפשר למידה בקהילות נפרדות. המבנה החדש יכלול אלמנטים חדשניים ובהם קירות ניידים ומרחבי למידה בגדלים משתנים

כיתות 16 בניין חדש שבו יוקם במתחם שבו פועלים

שתי קהילות למידה נפרדות במ ש קביל. בית הספר תוכנן בהתאם לקונספט פדגוגי מוגדר, ומציג ברחוב מבנה צבעוני ובעל נוכ ש חות, ללא צורך בגדרות. הלמידה בבית הספר מתנהלת כיום (כפוף להנחיות תקופת הקו ש רונה) במפלס התחתון, והבנייה במפלס שמעליו תתנהל ללא הפ ש רעה ללומדים בשל המבנה הטו ש פוגרפי והטרסות. בתכנון המבנה החדש שולבו אלמנטים של חדש ש נות חינוכית ובהם קירות ניידים,

בחצר יהיו טריבונות לכינוסי תלמידים בעלות מראה של אמפי, ובמתחם יוקם מגרש ספורט נוסף

כעת בתי הספר מהזרם הממלכתי חרדי "תורת חיים" ו"מעיין האמו ש נה" ברחוב אלון. מדובר, למעשה, בהקמתו של בית ספר חדש בתוך המתחם שיאפשר פעילות של

מרחבי למידה בגדלים משתנים, שני אגפי למידה נפרדים וחלל שנפתח לגג ומאפשר לפעול בו ולנצל את שטח הגג. בחצר יהיו טריבונות לכינוסי תלמי ש דים בעלות מראה של אמפי, ובמת ש חם יוקם מגרש ספורט נוסף.

מדובר בהקמתו של בית ספר חדש שיאפשר פעילות של שתי קהילות למידה נפרדות במקביל

המבנה החדש // הדמיה: אדריכל רועי יצחקי

13 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש חינוך

כאן בונים

פיילוט בתי הספר החדשנות מתקדם מובילי מתחדשים: נמשכות במרץ הפעולות לקידומם של בתי הספר "רונה רמון" ו"כנפי רוח בנים" כמובילי חדשנות. שלב שבירת הקירות הסתיים, וכעת החל שלב ההצטיידות שיאפשר את מימוש תפיסת החדשנות של העירייה. כבר כאן: שולחנות מודולריים, כיסאות המאפשרים למידה בתנועה, קני לוחות ניידים ופינות ישיבה רכות

העירייה ממשיכה בקידומם של בתי הספר "רונה רמון" ו"כנפי רוח בנים" כבתי ספר מדגימי חדשנות בלמידה, בהתאם לקו המוביל של אגף החינוך בעירייה. לשני בתי הספר החל להגיע הציוד שיאפשר "לתרגם" את מגמת החדשנות לצורת למידה רלוונטית, שבמס ש גרתה יוכל כל תלמיד לממש את עצמו ולמקסם את יכולות הלימוד שלו. העולם משתנה כל העת, ובוגר מערכת החינוך זקוק למיומנויות אחרות מאלה שמערכת החינוך הורגלה להעניק בעבר. עיריית חריש מובילה תפיסה שמעדכנת את דרכי ההוראה וצורות הלמידה על מנת להכין את הילדים לעו ש לם האמיתי. בחודשים האחרונים עברו בתי הספר שינויים פיזיים. קירות נשברו והוקם חלל גדול . במסגרת wework המזכיר בצורתו החלל שנוצר, יוכלו התלמידים ללמוד בקבוצות בגודל משתנה, באופן עצמאי או בחיבור בין שתי כיתות שייצור צוות לימודי של מספר מורים שיוכלו לעבוד ביחד. "מפתחים שיטות אחרות" למרחבי הלמידה החדשניים החל להגיע ריהוט ייחודי המאפשר התאמה לסגנון הלמידה שמתאים לכל ילד וילדה. לרשות התלמידים יועמדו מחשבים, מקרן וסביבות ישיבה משתנות. כך התלמידים יקבלו גישה מהירה לציוד הנדרש מבלי להידרש לעבור חדר או כי ש תה. "שיטת הלימוד משתנה והיא הרבה מעבר ללמידה הפרונטלית המוכרת, ולכן אנחנו מפתחים

שיטות אחרות ומגוונות הכוללות גם את הצד הפי ש זי של הלמידה", אומרת אסנת אבידן המנהלת את צוות המחקר והפיתוח של אגף החינוך בעירייה לצד חגית הרן. "ב'רונה רמון' ו'בכנפי רוח' התלמידים יוכלו לבחור אם ללמוד בעמידה, בכיסאות המא ש פשרים תזוזה, בקבוצה או כיחידים. הציוד החדשני יאפשר לממש את התפי ש סות החדשות, והוא כולל כסאות זזים, פופים, מד ש פים מיוחדים, קני לוחות ניידים שאפשר יהיה לקחת אותם לכל מקום, שולחנות מודולריים המאפשרים חי ש בור ופירוק בהתאם למספר הלומדים ועוד”. אגף החינוך עיצב את הח ש ללים. עם סיום ההצטיידות יהיו החללים החדשניים מוכנים.

7 גיליון מס' 14

חינוך

תמונת מצב: בתי ה החדשים שפתחנו

כנפי רוח בנות ברחוב טורקיז

בית הספר היסודי בשכונת הפרחים

אתגרי העתיד

כנפי רוח בנות ברחוב טורקיז

15 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

כאן בונים

חינוך

הספר השנה

אתגרי העתיד

צילום: ליאור אביטן

אתגרי העתיד

אתגרי העתיד

אתגרי העתיד

בית הספר היסודי בשכונת הפרחים

אתגרי העתיד

צילום: ליאור אביטן

7 גיליון מס' 16

עירוני

הסתיים שלב התכנו יקום על שטח ש על פי התכנון, כבר בתוך מספר חודשים יחלו העבודות להקמת פארק גדול שישתרע מאזור המרכז ב � ט המסחרי ועד לתל זאבים. במרכז הפארק תהיה טיילת שממנה ייצאו שבילי יער אל פינות חמד 2023 עיות שיוקמו בתוך השטח המיוער. מועד משוער לסיום העבודות: אמצע שנת

פארק היער העירוני // הדמיה: א.ב אדריכלות נוף

השטח המיוער ולפינות פיקניק ייחודיות ומקורות עם מקומות ישיבה ומנגלים. מדובר במעין

שלב התכנון של פארק יער עירוני גדול ומיוחד, שמנגיש

ד � מטר מ 700 על פי התכנון, כ - רך העפר בדרום הטיילת יהפכו לטיילת ראשית רחבה ומוארת בצל העצים, בשילוב שביל אופ ש ניים. לאורך הטיילת יוצבו מקו ש מות ישיבה וספסלים ייחודיים שפותחו במיוחד עבור חריש (אפילו שם הדגם המסחרי של הספסל הוא "חריש"!).

לציבור את השטח המיוער שממערב לעיר, הסתיים לאחרונה, ובקרוב תתחיל העירייה בעבודות להקמתו. פארק היער העירוני ישתרע על 1,500- דונם ולאורך כ 200- פני כ מטר – מאזור המרכז המסחרי ועד לתל זאבים. מדובר בשטח פתוח מיוער, בחלקו יער אורנים נטוע שכיום עוברת בו דרך עפר.

מהטיילת ייצאו שבילי יער שיובילו לפינות חמד טבעיות בתוך השטח המיוער ולפינות פיקניק ייחודיות ומקורות

מהטיילת ייצאו שבילי יער שיובילו לפינות חמד טבעיות שיוקמו בתוך

17 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עירוני

ון: פארק יער עירוני דונם 200 של כ

הזה הוא מסדרון אקולוגי עבור בעלי חיים וצמחייה, והפארק יאפ ש שר גם לשמר ולטפח אותם וגם לא ש פשר לתושבים ליהנות ממנו". שלב התכנון, כאמור, הסתיים והעירייה מתכננת להתחיל את העבודות בשטח בתוך מספר חוד ש שים. מועד סיום העבודות המשו ש .2023 ער: אמצע שנת

"חדרי יער" שיתחמו את פינות הפיקניק בחומות אבן נמוכות.

נקודת הקצה של הטיילת תהיה מצוק

מצפור ייחודי בקצה הטיילת נקודת הקצה של הטיילת תהיה מצוק שבו יוקם מצפור ייחודי שישקיף מערבה. המצפור מתו ש כנן בקו עיצובי מאוורר שמותאם גם לספסלים ולפרויקט כולו. הוא עשוי מחומרי עץ, ויעניק צל יחד עם תחושה של מעין "ריחוף" מעל המצוק. בהמשך הפארק לכיוון צפון מתוכננים שבילי יער למטי ש בי לכת. לאורך הפארק מתוכננות חמש כניסות. הכניסה הראשית, הצפו ש נית, היא מרחוב הגפן, שתמוקם מטר מהאזור המסחרי. מגן 100- כ רז (ברחוב גפן) תהיה כניסה ישי ש רה גם למצפור וגם לטיילת. שלוש

שבו יוקם מצפור ייחודי שישקיף מערבה, והוא מתוכנן בקו עיצובי המותאם לפרויקט כולו

מיקומו של הפארק המיועד. חמש כניסות // הדמיה: א.ב אדריכלות נוף

כניסות נוספות לאורך הפארק מתו ש כננות מרחוב תאנה.

"לגלות את היער"

"אנחנו מכנים את הפארק הזה 'פארק תגליות – אנחנו רו ש צים להעניק לתוש ש בים אפשרות לגלות את היער", אומרת אדריכלית נוף העיר מיכל פישל, "ביער יש אזורים נסתרים, והמטיילים יוכלו להיכנס פנימה ול ש גלות אותם. האזור

המצפור המתוכנן // הדמיה: א.ב אדריכלות נוף

7 גיליון מס' 18

studio positivo

הפח מלא? מגלים אחריות ומשליכים את האשפה בפח הסמוך!

הפח מלא? מגלים אחריות ומשליכים את האשפה בפח הסמוך!

studio

לא לידו ולא על המדרכה אשפה משליכים רק בתוך הפח.

לא משליכים גזם, קרטונים וגרוטאות לפח הטמון כדי שלא הוצאת גזם וגרוטאותמותרת בימי הפינוי לחסום את פתח הפח.

אריזות ריקות? נייר? קרטון דק? משליכים לפח המתאים ולא לפח הטמון

על לא משאירים בגדים ישנים, מכשירי חשמל וגרוטאות רצפת הפח הטמון, כדי לאפשר את הנפת הפח ופינויו רצפת הפח הטמון, כדי לאפ ר את הנפת הפח ופינויו

מצוין! רק ודאו שולחים את הילד להשליך את האשפה בפח? קודם שבכוחו לפתוח את הפח ולהשליך את האשפה פנימה קודם שבכוחו לפתוח את הפח ולהשליך את האשפה פנימה

קנסות יינתנו על השלכת אשפה ועדי בתים, שימו לב! מחוץ לפח והוצאת גרוטאות וגזם שלא בימי הפינוי

העיר שלנו הפנים שלנו

עיריית חריש עיריית חריש

19 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

studio positivo

העיר שלנו הפנים שלנו

מתחם אשפה ביתית

פח טמון

הפח הכתום אריזות ריקות

הפח הכחול

פסולת ביתית

נייר, עיתונים וקרטון דק

מרחב ציבורי

קרטונייה קרטונים

מִחְזוּרית לבקבוקי פלסטיק

הפח הסגול אריזות זכוכית

בקבוקי שתייה

יש להוציא את הפסולת למקום נגיש/ייעודי סמוך לכביש

פסולת אלקטרונית

גזם וגרוטאות

14:00 מהשעה הוצאה ביום ג' 11:00 בשעה ועד יום ד' איסוף ביום ד'

14:00 מהשעה הוצאה ביום ד' 11:00 בשעה ועד יום ה' איסוף ביום ה'

למידע נוסף 106 / * 6719 מרכז שירות לתושב harish.muni.il

צפוי העובר על החוק ₪ 475 לקנס של

7 גיליון מס' 20

איכות סביבה

תחנת ניטור אוויר החלה לפעול בשכונת הפרחים התחנה תנטר את האוויר במשך עשר השנים הקרובות, ותאפשר בחינה בזמן אמת של איכות האוויר. בעירייה פעלו רבות מול המשרד להגנת הסביבה להצבתה של התחנה בשל מטרדי ריח וזיהום אוויר

הצבת תחנת הניטור בשכונת הפרחים

המשרד להגנת הסביבה הציב תחנת ניטור אוויר

יש להבהיר שהצעדים שנעשו, ובהם הצבת תחנת הניטור הקבו ש עה, לא מהווים פתרון מיידי לב ש עיית הריחות אלא ציון דרך מש ש מעותי בדרך להתמודדות מקצו ש עית עם הבעיה. העברת נתוני המדידות המבוססים ישירות למערך הניטור הארצי יאפשרו למשרד להגנת הסביבה לקבל תמונה רחבה יותר בכל הקשור לאיכות האוויר בחריש. התחנה תשמש כחלק ממערך ניטור האוויר הארצי, וניתן יהיה לבדוק באמצעותה מגמות של איכות האוויר בעיר לאורך זמן

טור האוויר הארצי, וניתן יהיה לבדוק באמצעותה מגמות של איכות האוויר בעיר לאורך זמן. כמו כן, יתאפשר לערוך הש ש וואה בין הנתונים בחריש לבין תחנות ניטור אחרות בסביבת העיר ובשאר חלקי הארץ, ולאתר האם החריגה בזיהום האוויר היא אירוע מקומי, אזורי או ארצי. ציון דרך משמעותי העירייה פעלה רבות ובמשך חו ש דשים ארוכים מול המשרד להגנת הסביבה כדי להציב תחנת ניטור קבועה בשל טענות שהועלו מצד תושבים. מקור הריחות אינו בש ש טח השיפוט של העיר ובאחריותה, ולכן העירייה פנתה למשרד להג ש נת הסביבה לצורך מציאת פתרון.

קבועה בשכונת הפרחים בחריש, שכבר החלה לפעול. התחנה הוצ ש בה בעקבות תלונות מתמשכות של תושבים על מפגעי ריח וזיהום אוויר, והיא תפעל בעשור שעות ביממה, שבעה 24 הקרוב ימים בשבוע. מיקומה של התחנה נקבע בשל היות שכונת הפרחים המקום הגבוה בעיר. התחנה מצ ש טרפת לארבע תחנות ניטור אוויר שכבר פועלות במרחב: באום אל קוטוף, בברקאי, בקציר ובברטעא. הנתונים שתפיק התחנה יועברו ישירות למשרד להגנת הסביבה לטובת ניתוחם בזמן אמת. הת ש חנה תשמש כחלק ממערך ני ש

21 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

איכות סביבה

ארבע תחנות איסוף פסולת אלקטרונית הוצבו בחריש התחנות מוקמו ליד מוסדות חינוך ברחובות הכלנית, ההתחדשות, מרגלית וגפן

המחזור מתבצע על ידי תאגיד "אקומיוניטי", המקדם מקומות תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים. ניתן להוציא פסולת אל ש קטרונית לתחנות האיסוף לאורך

חדש בחריש: העירייה הצי ש בה בשיתוף תאגיד "אקו ש

כל ימי השבוע. הוצאת פסולת אל ש קטרונית לשפת המדרכה מותרת 14:00 רק בימי שלישי מהשעה בימי רביעי. 11:00 ועד השעה

מיוניטי" ארבע תחנות איסוף פסו ש לת אלקטרונית, אחת בכל שכו ש נה. התחנות מיועדת לאיסוף פסולת אלקטרונית ביתית מכל הסוגים: מסכי טלוויזיה, מחשבים, מיקרוגלים, מאווררים, מכשירי טלפון, סוללות, צעצועים חשמ ש ליים וכדומה. את התחנות מיקמה העירייה בכל שכונה בסמוך למוסדות חי ש נוך. אלה המיקומים המדויקים: ,27 ' רחוב כלנית סמוך לבניין מס רחוב ההתחדשות סמוך לבניין מס' , רחוב מרגלית סמוך לבניין מס' 8 .33 ' ורחוב גפן סמוך לבניין מס 1 ימים מוגדרים להוצאה 2%- פסולת אלקטרונית מהווה כ מסך הפסולת הביתית בממוצע, אך משקלה בחומר הרעיל הקיים אחוז. 70- בפסולת עומד על כ

הצבת תחנת איסוף בחריש

עיריית חריש מצטרפת לאיגוד ערים לאיכות הסביבה איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון-כרמל יספק מענה לעיריית חריש ולתושבי העיר בנושאים רבים ובהם אכיפת החוק על מטרדים סביבתיים

האיגוד יסייע לעיריית חריש בטיפול בנושאים סביבתיים רבים, ובהם: אכיפת החוק על מטרדים סביבתיים כמו מפגעי רעש ופסולת; מתן הרצאות וס ש דנאות בענייני איכות סביבה במערכת החינוך הפורמלי והלא פורמלי ועוד. בעירייה מקווים כי ההצטרפות לאיגוד תסייע גם בקידום פתרונות לבעיית המפחמות והשרפות בשטח הרשות הפלסטינית, שיוצרים מפגעי ריח שמהם סובלים תו ש שבים בחריש.

עיריית חריש מצטרפת לאיגוד ערים לאיכות הס ש

חברות באיגוד ערים תאפשר חיבור יעיל ואפקטיבי בין עיריית חריש, המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לטיפול באתגרים סביבתיים שונים. שילוב הכוחות צפוי לקצר ולייעל את זמן הטיפול בבעיות. עלות ההצטרפות לאיגוד ערים לשנת שקלים 2.3 הינה לפי תחשיב של 2020 לתושב לשנה (מדובר בחישוב העלות לרשות המקומית, עלות זו לא תוטל על התושב). יש לציין, כי משרד הפנים מעודד הצטרפות לאיגודים כדי לייעל . תהליכים ולחסוך בתקציבים"

ביבה שרון-כרמל. המהלך יספק מענה לעיריית חריש ולתושבי העיר בטיפול תחומי איכות הס ש ביבה. ההצטרפות אושרה פה אחד במועצת העיר. באיגוד ערים לאיכות הסביבה רשויות 18 שרון-כרמל חברות מקומיות, והוא מסייע בטיפול בהיבטים הסביבתיים של כל הר ש שויות השותפות לו.

7 גיליון מס' 22

איכות סביבה

עשרות תושבים ניקו את יער חריש במסגרת יום ניקיון המיזם נועד לעודד מודעות לאיכות הסביבה ולחבר את התושבים ליער ולשמירה על ניקיונו. מתנדבי העירייה ונאמני יער חריש הדריכו את המשפחות שהגיעו לאירוע, וחניכי תנועות הנוער העסיקו את הילדים בפעילות יצירה

מיזם של עיריית חריש ונאמני יער חריש הוביל

לקיומו של יום הניקיון שבו הש ש תתפו עשרות מתנדבים, שאספו אשפה שהושלכה ביער הממוקם לאורך רחוב אורן. מטרת היום הייתה לחבר את הקהילה אל היער ולעודד שמירה על איכות הסביבה ועל סביבה נקייה. נאמני היער המתנדבים מנקים אותו פעם בשבוע. רכזת יחידת ההתנד ש בות בעירייה, עמנואלה מוזס-יצ ש חקיאן, סיפרה כי ביער מצטברת כמות גדולה של אשפה הכוללת גם ריהוט, ספות, אשפה רטובה, פל ש סטיק ועוד. לפיכך, הוחלט על יום מיוחד ובמסגרתו עודדו המתנדבים את המשתתפים לשמור על איכות הסביבה ועל יער נקי. יום הניקיון היווה שיתוף פעולה בין יחידת המתנדבים של העירייה, אגף תפעול ולוגיסטיקה, נאמני יער חריש ותנועות הנוער. הפעילות החלה במפגש בפארק המנגלים. לאחר מכן יצאו המשתתפים לפ ש עילות ניקיון ברחבי היער. חניכי תנועות הנוער העסיקו את היל ש דים שהגיעו למפגש בפעילויות יצירה מחומרים ממוחזרים, שחי ש ברו אותם לערכים של טבע ושמי ש

יום הניקיון בחריש. שיתוף פעולה בין גופים רבים

רה על איכות הסביבה. הפעילות נערכה בקפסולות ועל פי הוראות משרד הבריאות. המארגנים סיפרו כי מטרה נוספת בפעילות הייתה לרתום את התוש ש בים ואת הקהילה לפעילות קבועה במסגרת התנדבותית. "התמקדנו ביחידת ההתנדבות גם בפעילות בתחום איכות הסביבה", אמרה מו ש 1100- זס-יצחקיאן. "יש בחריש כ מתנדבים, ובאמצעות היחידה אנח ש נו פתוחים גם לרעיונות חדשים ויזמות, ממש כפי שיום הניקיון הוא תוצאה של יוזמה התנדבותית".

מתנדבים גם ביישומון עיריית חריש הצטרפה לאפ ש ליקציית ההתנדבות "טריביו" המנהלת ומגייסת מתנדבים. היישומון פועל כמו אתר דרושים ומציע למצטרפים מקומות התנדבות באופן אינ ש טראקטיבי וחברתי. היישומון מאפשר ליצור פרופיל אישי ולעקוב היכן וכמה התנדבת. ניתן לפרסם בפיד תמונות ופו ש סטים כמו בפייסבוק, כך שכל המתנדבים יוכלו לראות ולש ש תף תמונות מתוך הפעילויות. ניתן לעמוד בקשר ישירות בצ'אט דרך האפליקציה עם מנהלי ההתנדבות בכל מקום, לקבל מענה ישיר ועדכונים והתראות למקומות התנדבות חדשים. חפשו באפל סטור ובגוגל פליי: טריביו.

23 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

תקלה במרחב הציבורי? פונים למרכז שירות! תקלה בשטח הפרטי? לוקחים אחריות!

שטח פרטי לוקחים אחריות!

מרחב ציבורי

*6719 / 106 מתקשרים אלינו!

פיצוץ צינורות מים במדרכות, בכבישים או בפארקים

פיצוץ צינורות מים בשטח הבניין או חצר הבניין

תקלות בתאורת רחוב בכבישים, במדרכות או בפארקים

תקלות תאורה בשטחי הבניינים ובמגרשי החנייה הפרטיים

גיזום צמחייה או גדר חיה הפולשת לשטח הציבורי, שמקורה בשטח הבניין

גיזום צמחייה המהווה מטרד או מפגע, שמקורה ברחוב או בפארק

הדברת מעופפים, חולדות ושאר מזיקים בשטח הבניין, מגרש החנייה בבניין או חצר הבניין

הדברת מעופפים, חולדות ושאר מזיקים במדרכה, בכביש או בפארק

מפגעי לכלוך במדרכה, בכביש, ברחוב או בפארק

מפגעי לכלוך בשטח הבניין, מגרש החנייה בבניין או חצר הבניין

לעירייה אין סמכות לטפל בתקלות שימו לב! ובמפגעים בשטחי הבניינים ובשטחים פרטיים

עיריית חריש

7 גיליון מס' 24

עירוני

העיר חריש תצטרף לבית העלמין האזורי שיוקם בחולות קיסריה חריש תקבל חלקה משלה בבית העלמין האזורי העתידי, והעירייה תהיה מעורבת בתכנון. ניהול הקבורה יתבצע על ידה באופן אוטונומי. המהלך אושר במועצת העיר וצפוי לחסוך כסף רב לקופה הציבורית העירונית

ריית חריש בחנה את סוגיית הקבורה במשך תקופה ארוכה ופנתה לקבלת חוות דעת מומחה. חוות הדעת של אורית מסמי, יועצת ומלווה פרוייקטים בתחום הקבורה, הציגה את היתרונות והחסרונות בהקמת בית עלמין בתוך העיר אל מול הצטרפות לקבורה בבית העלמין האזורי.

מועצת העיר חריש אישרה את הצטרפות העירייה

ראה של העיר. יתירה מכך, השטח הסלעי שבו שוכנת חריש מייקר את עלויות הפיתוח, וגם התכנון וההקמה כרוכים בעלויות נכבדות. על פי חוות הדעת, בית העלמין בחולות קיסריה יוקם במרחק דקות 20- נסיעה סביר מחריש (כ בקירוב). הקמתו מלווה בסיוע פיננסי של המדינה וכל עלות הקמת התשתיות שבו תתחלק בין כל גופי הקבורה השותפים. העי ש רייה תוכל להיות מעורבת בתכנון החלקה שתוקצה לחריש, ניהול הקבורה בחלקה יתבצע על ידה והיא תמנה נציג מטעמה שייצג את האינטרסים של חריש במנה ש לת בית העלמין.

למנהלת בית העלמין האזורי שיוקם בקיסריה. חריש תקבל חלקה משלה בבית העלמין, תהיה מעורבת בתכנונה ותנהל את הקבורה באופן אוטונומי. בעירייה מציינים כי ההצטרפות תחסוך עלויות רבות לקופה הצי ש בורית העירונית. צפי סיום הקמת בית העלמין בחולות קיסריה הוא כשלוש שנים. למיזם הקמת בית העלמין האזורי בחולות קיסריה הצטרפו מספר רשויות מקומיות, ובהן: פרדס חנה-כרכור, זיכרון יעקב, אור עקיבא, קיסריה ובנימינה. עי ש

מרחק נסיעה סביר

על פי חוות הדעת, בית עלמין בתוך העיר אמנם יהיה נגיש יותר, בעל אופי מקומי ויאפשר עצ ש מאות ושליטה בהליכי התכנון, אך יגביל את השימוש בסביבה שלו ותהיה לו השפעה על הנוף והמ ש

תושבים הוכשרו כמחלצים לסיוע עצמי ראשוני 20 העירייה ופיקוד העורף הכשירו את המתנדבים לסייע לכוחות ההצלה במקרי חירום. מדובר בקורס השני שהסתיים, ובמהלך השנה יתקיימו פעולות רענון ותרגול למחלצים שיכללו תרגולים עיוניים ומעשיים

כלים לחלץ לכודים באמצעות פעולות ואמצעים בסיסיים.

תושבי חריש סיימו 20 החודש את הקורס השני

סייע לכוחות החילוץ במקרי חי ש רום. במהלך השנה הקרובה יקיים אגף הביטחון פעולות ריענון למח ש לצים שיכללו תרגולים עיוניים, תרגולים מעשיים ועוד. כל המש ש תתפים בקורס הם מתנדבים.

כמחלצי סע"ר (סיוע עצמי רא ש שוני). הקורס נערך בשיתוף פעולה בין העירייה לבין פיקוד העורף, והוא מעניק למשתתפים

קורס מחלצי סע"ר הוא השני שמ ש עביר אגף הביטחון בעירייה, כדי להכשיר תושבים להציל חיים ול ש

מסיימי ומדריכי קורס סע"ר השני

25 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

studio positivo

בחריש מקפידים על ההנחיות ממ"ש !

טיפת ידיים ש

סכה מ

רחק מ

במאמץ משותף נקטע את שרשראות ההדבקה ונצמצם את רמת התחלואה!

חריש עיריית

harish . muni . il

פייסבוק טלגרם אינסטגרם

052-577-577-5

* 6719 , 106

7 גיליון מס' 26

studio positivo

שלא נדע!

אבל שנדע איפה יש ם( ֵ ע ְ פ ַ )מ דפיברילטור

שימוש בדפיברילטור במקרים של דום לב עשוי להציל חיים! עיריית חריש הציבה עשרה מכשירי החייאה במקומות ציבוריים. הפריסה העירונית לפניכם:

מבנה העירייה

בית ספר כנפי רוח בנים 8 רחוב רימון בחדר מורים

בית ספר חזון שמעון 60 רחוב אורן במשרד המזכירה בית ספר רונה רמון 1 רחוב דפנה במשרד המזכירה

78 רחוב גפן במרכז שירות לתושב

מרכז תרבות ופנאי 73 רחוב שוהם בלובי

בית ספר תלמי רון 13 רחוב ברקת בחדר מורים

בית ספר אתגרי העתיד 26 רחוב כלנית בחדר מורים

בית ספר מעיין האמונה 10 רחוב אלון בחדר מורים בית ספר תלמי הדר 6 רחוב מרגלית במשרד המזכירה

מוקד הביטחון העירוני 72 רחוב גפן

דפיברילטור נמצא גם באחת משתי ניידות הסיור העירוני 050-504-9401

27 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש חינוך

פרויקט "שומרות הסף" של עיריית חריש יצא לדרך "שומרות הסף" זכה במקום הראשון בתחרות שערך המשרד לשוויון חברתי למיזמים ייחודיים שמפעילים מרכזי צעירים בישראל. במסגרת הפרויקט, נשות מקצוע בתחומים שונים יאתרו נשים מהקהילה שנפלו קרבן לאלימות במשפחה, וידריכו אותן לאן לפנות לקבלת סיוע. רוצות להצטרף? הירשמו לקורס הכשרה באתר העירייה

פ ר ו י ק ט " ש ו מר ו ת

פורום הורים צעירים, ולפרויקט שותפים המחלקה לנוער וצעירים והאגף לשירותים חברתיים. בחודש ספטמבר החלה עיריית חריש בהכשרה המקצועית של נשות המקצוע מהעיר. ההכשרה 3-4 כוללת שלושה מפגשים של שעות בעלות סמלית. אור גולני, מנהלת המחלקה לנוער וצעירים בעירייה: "'שו ש מרות הסף' הינו פרויקט חברתי בעל חשיבות רבה מאוד, שע ש שוי אף להציל חיים. אני קוראת לכל נשות המקצוע להצטרף אל ההכשרה, על מנת לסייע לאותן נשים הסובלות מאלימות. גם גברים שהם אנשי מקצוע מוזמ ש נים להצטרף. העירייה תלווה את אנשי המקצוע כל הזמן, גם לא ש חר ההכשרה, ותיתן מענה מיידי במידת הצורך". נשות מקצוע תושבות חריש מו ש זמנות להירשם לקורס באתר העירייה.

לאור חשי ש בותו הרבה של הפרויקט תוביל עי ש ריית חריש את הנושא גם ברמה האר ש צית. הזכייה

העירייה תלווה את משתתפות המיזם גם לאחר ההכשרה, ותיתן מענה מיידי במידת הצורך

הסף" של עיריית חריש זכה במקום הראשון בתחרות שערך המשרד לשוויון חברתי. התחרות נערכה

בקרב רכזי המעורבות החברתית של מרכזי הצעירים הפועלים ברשויות מקומיות ברחבי הארץ, שהתבקשו להציג פרויקטים ייחודיים שהם מובילים. "שומרות הסף" נבנה והתגבש בתקופה האחרונה על ידי צוותים מקצועיים בעיריית חריש, והחל לפעול בחודש ספטמבר. במסגרת הפרויקט נשות מקצוע בתחומים שונים, תושבות חריש, יסייעו באיתור נשים שנפלו קורבן לא ש לימות מצד בני זוגן - אלימות פיזית, מילולית או כלכלית. נשות המקצוע מחריש הן כאלה שבמ ש סגרת עבודתן הן נפגשות באופן פרטני עם נשים מהקהילה. לא אחת במהלך שיחה יכולה אישה להעלות באופן מרומז מצוקה בחייה, שעשויה להעיד על היותה קורבן לאלימות מבן זוגה.

במקום הראשון כוללת גם מימון והוצאה לאור של חוברת המתא ש רת בהרחבה את מהות הפרויקט, וזאת באמצעות המשרד לשוויון חברתי. החוברת תופץ בקרב הרשויות המקומיות בארץ, ואלו שירצו לקיים את הפרויקט בת ש חום שיפוטן יוכלו לעבור הכשרה על ידי אנשי המקצוע המובילים את הפרויקט בעיריית חריש. מפגשים 3 הכשרה בת הצורך בפרויקט שיפעל למיגור אלימות כלפי נשים עלה מתוך פורום הורים צעירים, השייך לתחום צעירים, במחלקה לנו ש ער וצעירים של עיריית חריש. בעיריית חריש חברו ליוזמה של

לאור חשיבותו הרבה של הפרויקט עיריית חריש תוביל את הנושא גם ברמה הארצית

7 גיליון מס' 28

RESUMEN EN ESPAÑOL

descanso y bancos especiales, rincones naturales encantadores para picnic y barbacoa, sende ros para caminar y un punto de observación. Se planea que el parque tendrá cinco entradas. La finalización de los trabajos está prevista para mediados del 2023. La ciudad de Harish se incorporará al cementerio regional que se construirá en las arenas de Cesárea El Concejo Municipal de Harish ha aprobado la incorporación del municipio a la administra ción de cementerios regional que se construirá en Cesárea. Harish recibirá una parcela pro pia en el cementerio, participará en su planificación y gestionará los entierros con autonomía. Su incorporación al cementerio re gional ahorrará muchos costos al tesoro público. El cementerio será construido a una distancia razonable de Harish (aproxima damente 20 minutos de viaje). Su construcción cuenta con la ayuda económica del país y, además, todos los costos de construcción de su infraestruc tura se repartirán entre todos los cuerpos funerarios asociados. La Municipalidad nombrará un enviado en su nombre para que represente sus intereses en la

a los alumnos que las necesiten, además de teléfonos móviles en beneficio de poblaciones espe ciales como el sector ultraorto doxo, para permitirles estudiar mediante teleconferencias. La inversión conducirá a la creación de un estándar uniforme para todas las escuelas de la ciudad, de modo que cada clase cuente con computadora de escritorio, un proyector, wi-fi, parlantes y multimedia. La red inalámbrica permitirá convertir las computa doras en un laboratorio.

analizados en tiempo real. Los expertos en el tema explican que las medidas tomadas no consti tuyen una solución inmediata al problema de los olores, sino un hito importante en el camino ha cia el tratamiento profesional del problema. Se creará un parque forestal urbano en un área de aproximadamente 200 dunams Se completó la fase de pla nificación de un parque forestal urbano que dará al público acceso a la zona fo restal al oeste de la ciudad y la Municipalidad procederá pronto a su construcción. El parque abarcará una super ficie de unos 200 dunams y se extenderá a lo largo de unos 1.500 metros, desde el área del centro comercial hasta Tel Zeevim. Es una zona forestal abierta que parte de ella consiste en un bosque de pinos plantado, por el cual pasa ac tualmente un camino de tierra. Unos 700 metros del camino de tierra al sur del paseo pea tonal se convertirá en un paseo principal amplio y luminoso a la sombra de los árboles, en el que se integrará además un sende ro para bicicletas. A lo largo del paseo se instalarán áreas de

Una estación de monitoreo de aire permanente funciona en el barrio Haprajim A instancia de la Municipalidad de Harish, el Ministerio de Pro tección Ambiental ha instalado una estación de monitoreo del aire en el barrio Haprajim. La es tación, que fue instalada a raíz de las continuas quejas de los residentes sobre molestias de olores y contaminación del aire, funcionará las 24 horas del día, siete días por semana, durante los próxi mos diez años. Su ubicación se determinó debido a que el barrio Haprajim es el lugar más alto de la ciudad. Los datos que genere la estación serán transmitidos directa mente alMinisterio de Protec ción Ambiental para que sean

administra ción del ce menterio. Se prevé que la construcción del cemente rio en las are nas de Cesá rea finalizará en unos tres años .

29 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

RESUMEN EN ESPAÑOL

Reseña de la información y las noticiasmás importantes de la Municipalidad de Harish en español Comenzó la construcción de la innovadora escuela secundaria y de una escuela primaria con afinidad por la naturaleza. La Municipalidad está instalando una infraestructura tec nológica uniforme para cada aula escolar. Se instaló una estación de monitoreo de aire 24/7 en el barrio Haprajim. Se completó la planificación de un parque forestal y Harish se acoplará a un cementerio regional que será construido en las arenas de Cesárea.

Comenzó la construcción de la primera escuela secundaria de Harish La Municipalidad ha comenza do la construcción de la primera escuela secundaria de Harish, la cual será erigida en el norte de la ciudad, en el área ubicada entre las calles Shoham, Leshem y Odem. La escuela se construirá de acuerdo con la tendencia in novadora del sistema educativo. Contendrá espacios de aprendi zaje que abarcarán 10,000 me tros cuadrados. El trabajo de di seño está a cargo de la empresa estadounidense EDI junto con la empresa de planificación israelí AlefBet Planners Ltd., y la edifi cación física respalda el concep to pedagógico innovador de Ha rish. El edificio ha sido diseñado en forma de cuatro alas, cada

y una vivencia en la naturaleza que estimulará su creatividad, imaginación y curiosidad, lo que aportará al fortalecimiento de su autoimagen. Como parte de la tendencia innovadora de la Mu nicipalidad de Harish, las aulas podrán convertirse en espacios de aprendizaje conjunto que se adaptarán a los diferentes cam pos formativos. Cada campo formativo contará con un recinto propio y una sala de maestros, una sala de aprendizaje indivi dual y aulas convertibles en un solo espacio de aprendizaje. También se edificará en la es cuela una cancha deportiva que estará rodeada de redes de colo res y estará cubierta de ladrillos y materiales naturales. Mejora de la recepción: computadora, wi-fi y proyector para cada aula La Municipalidad recibirá 1,7 mi llones de shekels y creará una infraestructura tecnológica uni forme en todas las escuelas de la ciudad y un entorno de trabajo avanzado, innovador y digital. La infraestructura comprenderá cientos de computadoras portá tiles para las escuelas, centena resde las cuales seránprestadas

una de las cuales constituye una comunidad de aprendizaje se parada que incluye aulas abier tas para un aprendizaje variado, un espacio central, un laborato rio para cada una de sus alas y áreas de trabajo en las aulas, así como también espacios abiertos y una sala de profesores. Escuela primaria inspirada en el espíritu de la naturaleza La Municipalidad está edifican do una escuela primaria innova dora inspirada en el concepto de jardines naturales únicos, que se construirá en un solo recin to junto con el complejo de los jardines naturales. La escuela dispondrá de 18 aulas repartidas en tres pisos e impartirá valores

medioambien tales como el vínculo con la naturaleza, la conexión con el medio am biente, la sos tenibilidad y el reciclaje. Los alumnos dis frutarán de es pacios natura les accesibles

7 גיליון מס' 30

ОБЗОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

глаз уголки живой природы для пикника и барбекю, проложены пешеходные тропы, построена наблюдательная площадка. Со гласно плану, у парка будут пять входов. Окончание работ наме чено на середину 2023 года. Муниципалитет го рода Хариш присое динится к районному управлению кладби щем, которое будет построено в песках Кейсарии Городской совет Хариша ут - вердил присоединение му - ниципалитета к районному управлению кладбищем , кото рое будет построено в Кейса - рии. Для города будет выделен свой участок кладбища . Му - ниципалитет примет участие в его планировании и будет автономно управлять процес - сом захоронений. Это присо - единение позволит городу сэ - кономить большие средства. Кладбище будет находиться на приемлемом расстоянии от Хариша (около 20 минут езды). Устройство кладбища прохо - дит при финансовой помощи государства, все расходы по созданию инфраструктуры будут разделены между ком - паньонами – органами, рабо - тающими в сфере погребения и похоронного дела. Муни - ципалитет назначит уполно - моченного, который будет

школ, сотни их будут переданы во временное пользование уча щимся, которые в этом нужда ются; также предусмотрены мо бильные телефоны для опреде ленных групп населения, таких как ортодоксальные общины – «харедим», для дистанцион ного обучения по видео-кон ференц-связи. Данное вложе ние средств призвано создать единый стандарт для всех школ города; в каждом классе будет стационарный компьютер, про ектор, беспроводная локальная связь Wi-Fi, колонки и средства мультимедиа.

По мнению специалистов, хотя принятые меры не могут не медленно устранить загрязне ние воздуха, но они представ ляют собой существенный этап профессионального решения проблемы. На территории площа дью 20 га будет создан городской лесопарк Закончено планирование го родского лесопарка, где жите ли города смогут отдохнуть в лесной зоне, расположенной к западу от города. Муниципали

тет начнет работы по созданию лесопарка в ближайшее время. Парк будет распо лагаться на участке площадью 20 га (200 дунам) и длиной около 1500 м – от торгового центра до Тель-Зеэвим. Речь идет об открытом лесном пространстве, часть которого заса

жена соснами; в настоящее время там проходит грунтовая дорога. Участок, расположен ный в южной части прогулочной зоны на расстоянии около 700 м от грунтовой дороги, пре вратится в главную обширную освещаемую зону для прогулок в тени деревьев; в зоне также предусмотрена велосипедная дорожка. Вдоль прогулочной зоны будут поставлены особые скамьи, отведены места для отдыха, обустроены радующие

Постоянная станция мониторинга воздуха действует в районе «Прахим» После многочисленных жалоб жителей города Хариш на тяже лый запах и загрязнение воз духа муниципалитет обратился с просьбой в Министерство защиты окружающей среды. По его решению в районе «Пра хим» была установлена посто янная станция мониторинга воздуха. Станция будет рабо тать в течение ближайших 10 лет 24 часа в сутки без выход ных. Ее расположение обуслов лено тем, что район «Прахим» находится в наиболее возвы шенной части города. Данные, предоставляемые станцией, передаются непосредственно в Министерство защиты окружа ющей среды для анализа и об работки в реальном времени.

представлять его интересы в управлении к ладбищем . Строительство кладбища в песках пля - жей Кейсарии предусмотрено завершить че - рез три года.

31 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

ОБЗОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ Краткая информация и важные сообщения от муниципалитета города Хариш Начато строительство здания новой модернизированной средней школы и начальной школы естественнонаучного направления. Муниципалитет города создает единую технологическую инфраструктуру для каждого класса. В го родском районе «Прахим» установлена станция мониторинга, работающая 24 часа в сутки. Закончено планирование зоны лесопарка. Утверждено присое динение муниципалитета города Хариш к районному управлению кладбищем, которое будет создано в песках пляжей Кейсарии.

Начато строительство первой средней шко лы в городе Хариш Муниципалитет приступил к строительству первой в городе средней школы, которая будет выстроена в северной его части между улицами Шохам, Лешем и Одем. Строительство ведется в соответствии с инновацион ными направлениями разви тия системы образования. В рамках школы будут созданы учебные зоны площадью 10 000 кв. м. Планирование проекта выполняет американская ком пания ED вместе с израильской компанией «Алеф-бет Метахне ним». Это строительство станет воплощением наиболее совре менного педагогического под хода, принятого на вооружение работниками просвещения в Харише. В соответствии с про ектом здание будет иметь четы ре крыла; каждое из них пред

их творческих способностей, воображения и любознательно сти; все это послужит росту их самосознания и самооценки. В рамках инновационного на правления деятельности муни ципалитета города Хариш клас сы смогут стать совместными учебными пространствами в со ответствии с учебным направле нием. Для каждого учебного на правления будет отведена своя зона обучения, в которой будут расположены учительская, ком ната индивидуального обучения и классы, превращающиеся в единое учебное пространство. На территориишколыпредусмо трена спортивная площадка. Здание будет окружено разно цветной сетчатой оградой и об лицовано цветным кирпичом и натуральными материалами. Для улучшения вос приятия: компьютер, Wi-Fi и проектор в каждый класс Муниципалитет получит 1,7 миллионов шекелей для соз дания единой технологической инфраструктуры для всех школ города и инновационного циф рового рабочего пространства. Эта инфраструктура будет вклю чать в себя сотни ноутбуков для

назначено для отдельного учеб ного сообщества и включает в себя открытые классы для раз нообразных видов обучения, центральное помещение, лабо раторию в каждом крыле, рабо чие уголки в классах и открытых пространствах и учительскую. Строится начальная школа естественнона учного направления Муниципалитет города создает модернизированную началь ную школу на базе особенных природных зеленых зон. Школа будет выстроена в едином ком плексе с природными зонами. Она рассчитана на 18 классов, расположенных на трех этажах здания. Учебный процесс будет базироваться на экологических ценностях, таких как привитие любви к природе, осознание единства с ней, развитие вооб ражения и любознательности,

п р и з в а н н ы х укрепить само оценку учащих ся. Дети смогут учиться в окру жении приро ды; восприятие природы и бли зость к ней бу дет способство вать развитию

7 גיליון מס' 32

עדכונים בזמן אמת כל המידע מהעירייה ! WhatsApp - ישירות ל 052-577-577-5

studio positivo

עדכונים רשמיים ומאומתים בלבד! בטלפון שלכם, 052-577-577-5 את המספר שמרו ותישארו מעודכנים בזמן אמת! ”צרפו אותי“ שלחו

עדכונים נוספים

עבודות בכביש

סגירת רחובות

עדכוני חינוך

אירועי תרבות ופנאי

הפסקות מים

הנחיות בעת חירום

להצטרפות לקבוצת העדכונים: סרקו את הברקוד ואח"כ לחצו על כפתור "שלח"

Made with FlippingBook Digital Publishing Software