קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

חינוך »

פסגת אמיר לא לבד: העירייה תקים עוד בית ספר יסודי לחינוך מיוחד משרד החינוך אישר לעיריית חריש את הפרוגרמה להקמת בית ספר עבור ילדים על 2025 בספטמבר 1- הרצף האוטיסטי. התכנון: לפתוח את בית הספר ב

בית ספר שלישי בחריש לחינוך מיוחד. בתמונות: חדרי טיפול

רגשיות-התנהגותיות, ו � כיתות תקש 13 וו רת לילדים על הרצף האוטיסטי. במערך החינוך המיוחד בגיל הרך פועלים גני חינוך 28 בחריש ת � גנים התפ 12 : ממוחד ו � גני תקש 15 , חחתיים רת לילדים על הרצף האוטיסטי וגן שיקומי.

בשורה חשובה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים: משרד החינוך ג � אאשר לעיריית חריש את הפרו רמה להקמת בית ספר יסודי חדש לחינוך מיוחד עבור ילדים על הרצף האוטיסטי. באזור כולו יש מעט מאוד בתי ספר כאלה, והצורך למענה חינוכי מהסוג הזה הוא גדול מאוד. המשמעות של אישור הפרוגרמה היא שהעירייה כ � רראית לצאת עכשיו לשלבי הת נון והתקצוב של בית הספר. בית הספר החדש יצטרף למערך רחב מאוד של חינוך מיוחד בחריש. בעיר פועלים כבר שני בתי ספר לחינוך מיוחד לתלמידים עם לקויות רגשיות-התנהגותיות: תיכון פסגת כיתות ובית הספר 8 אמיר שבו כיתות. 7 היסודי פסגת אמיר שבו ו � בבתי הספר הרגילים בחריש מש ל � כיתות חינוך מיוחד לת 25 ללות מידים עם לקות למידה או לקויות

למשפחה המיוחדת״ צפוי להיפתח בקרוב.

על פי לוח הזמנים המתוכנן, בית הספר החדש לחינוך מיוחד ייפתח .2025 בספטמבר 1- ב במקביל, העירייה נערכת לפתיחת מרחב למשפחות שבהן ילדים עם צרכים מיוחדים, שמטרתו לתמוך בבני המשפחה. במקום יתקיימו ש � ממגשים, סדנאות ופעילויות הע רה להורים, אחים ובני משפחה של ילדים עם צרכים מיוחדים. ״הבית

באזור כולו יש מעט מאוד בתי ספר כאלה, והצורך למענה חינוכי מהסוג הזה הוא גדול מאוד

20 ' גיליון מס 8

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease