קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

« תחבורה

החלו העבודות להקמת הכביש החדש לחריש ) נמצא בשלב הביצוע. הכביש ייצא משד' האחווה, 611( כביש הגישה הדרומי לחריש 2025 ויכלול גם שביל אופניים לכל אורכו. מועד סיום משוער: יולי 574 יתחבר לכביש

574 העבודות להקמת הצומת החדש שיחבר את הכביש החדש לכביש

ה � ככר לא רק על הנייר: העבודות ל קמת כביש הכניסה החדש לחריש כבר החלו. אחרי שנים של תכנונים ותהליכים ו � בבורוקרטיים כביש הגישה הדר ) כבר נמצא בשלב 611( מי לחריש הביצוע. הכביש החדש ייצא משד’ ד � (מ 574 ההחווה, ויתחבר לכביש רום לשער מנשה). פרויקט הקמת הכביש כולל בין היתר את הקמתם של ארבעה גשרים, שביל אופניים לכל אורכו, מעברים לבעלי חיים, שיקום נופי החדש 611 ועוד. יש לציין כי כביש יהיה הבסיס לחיבור ישיר של חריש בעתיד. 6 לכביש

. הדמיה: נתיבי ישראל 611 כביש

מ � עע פי ההערכות, מועד הסיום ה תוכנן של סלילת כביש הכניסה

החדש לחריש צפוי להיות בחודש .2025 יולי

7 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease