קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

תחבורה »

הליכי תכנון הרכבת לחריש: חיזוק מהמשרד להגנת הסביבה המשרד בדק את ההשפעה על הסביבה של חלופות אפשריות לתוואי המסילה, והחליט לתמוך בחלופה שהעירייה דורשת לקדם, הכוללת תחנת רכבת בכניסה לחריש

הליכי תכנון הרכבת ג � ללריש: המשרד לה ח � ננ הסביבה תומך ב לופה הכוללת תחנת רכבת בכניסה לעיר מ � ((מוך לקניון), ול עשה תומך בחלופה שהעירייה דורשת .)4.1 לקדם (חלופה ר � פפויקט מסילת ה כבת המזרחית נועד לחבר בין צפון הארץ ודרומה דרך שפלת החוף מבלי לעבור דרך גוש דן. מהמסילה המזרחית תצא בעתיד מ � ממילה שתתחבר ל סילת העמק ותחלוף בקרבת חריש (מסילת מנשה). עיריית חריש פועלת רבות זה מספר כ � ששים על מנת שהר בת תעבור דרך חריש, והצליחה להשפיע על ההחלטות בנושא. י � ללני כשנה אושרה ב

4.1 ההמלצה: חלופה המשרד להגנת הסביבה בדק את ההשפעה על הסביבה של מספר חלופות אפשריות לתוואי מסילת ה � ההכבת. בחוות דעת לתסקיר ש גיש למנהל התכנון המליץ המשרד לקדם את החלופה שבה תומכת ו � ). על פי חל 4.1 ההירייה (חלופה פה זו, מהתחנה שתוקם בחריש יוקם גשר או מעבר תת-קרקעי שיאפשר להולכי רגל להגיע מתוך חריש לרכבת. המסילה תוקם סמוך מצידו המערבי והיא תהיה 6 לכביש מסילה שקועה (כלומר, בתוך תעלה לצורך מניעת מפגעי רעש). נזכיר שבתחילת הדרך מסילת ע � ממשה כלל לא אמורה הייתה ל

מ � בבר בחריש. על פי החלופה ה קורית (חלופת מנשה), המסילה אמורה הייתה לקום על התוואי של הכביש המוביל לצומת מג”ב ), כשתחנת הרכבת 574 (כביש הקרובה ביותר לחריש היא סמוך למחלף מג”ב. העירייה מתנגדת בתוקף לחלופה זו, ובעקבות דרישתה הוחלט לבחון גם את החלופה עם תחנת רכבת בכניסה לעיר – חלופה שכעת תומך בה גם המשרד להגנת הסביבה. ע � בבודשים הקרובים צפויה המו צה הארצית לקבל החלטה סופית באשר לחלופה הנבחרת, ולאחר מכן להתחיל את מלאכת התכנון . המפורט

שיבת המועצה הארצית שבמנהל ו � ההכנון בחינת חלופה חדשה שכ ללת תחנת רכבת בכניסה לחריש.

על פי החלופה המקורית, המסילה אמורה הייתה לקום על התוואי של הכביש המוביל לצומת מג”ב, כשתחנת הרכבת הקרובה ביותר לחריש היא סמוך למחלף מג”ב

20 ' גיליון מס 6

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease