קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

« מסחר ותעסוקה

מקומות 2,500- בשלב הראשון

רים, וברבים מהם ישולבו קומות מסחר ומשרדים. כמעט כל שטחי המסחר והתעסוקה המתוכננים מ”ר 347,560 – בחריש דרום כבר יצאו לשיווק, ולעומתם יצאו י � לליווק רק פחות ממחצית מ חידות הדיור המתוכננות לקום בלבד מתוך 683 – בחריש דרום דירות. 1,650 לשכונה החדשה יש משמעות ת � ככולה בעבור חריש: באזורי ה עסוקה והמסחר צפויים להיפתח ו � ממומות עבודה רבים בעבור ת שבי העיר, שגם יגדילו באופן משמעותי את ההכנסות לקופה הציבורית ויתרמו רבות לאיתנות הכלכלית של חריש. הקמת חריש דרום היא תוכנית ת � ההגל של העירייה בתחום ה עסוקה והמסחר, והיא השקיעה משאבים רבים במשך השנים פ � ההחרונות לתכנון מיטבי של ה רויקט, וממשיכה ללוות ולקדם אותו באמצעים שונים. במסגרת זו מפעילה העירייה פרויקטורית

הקמת חריש דרום היא תוכנית הדגל של העירייה בתחום התעסוקה והמסחר, והיא השקיעה משאבים

רבים במשך השנים האחרונות לתכנון מיטבי של הפרויקט

ייעודית שתנהל מסע פרסום א � וונסי יזמים כחלק מריכוז המ מץ להצלחת השיווקים והקמת י � חחיש דרום. כמו כן פועלת הע רייה מול רשות מקרקעי ישראל ק � ככי שמחירי הקרקע יהיו אטר טיביים ליזמים. ת � עעודות הפיתוח מתוכננות לה .2024 חיל כבר במהלך שנת

העירייה מפעילה פרויקטורית ייעודית שתנהל מסע פרסום וכנסי יזמים כחלק מריכוז המאמץ להצלחת השיווקים והקמת שכונת חריש דרום

חריש דרום. הדמיה: קורין אדריכלים

5 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease