קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

מסחר ותעסוקה »

חריש דרום: כ עבודה חדשים ב

מרכז עירוני גדול של תעסוקה ומסחר. הדמיה של שכונת חריש דרום: קורין אדריכלים

שלב שיווקי המגרשים של חריש דרום, שכונת המסחר והתעסוקה הגדולה של חריש, בעיצומו. בשכונת יוקמו גם בנייני מגורים, שברבים מהם ישולבו קומות מסחר ומשרדים. עבודות הפיתוח מתוכננות להתחיל במהלך השנה

מתוכננת בעיקרה להיות מרכז עירוני גדול של תעסוקה ומסחר. בשלב הראשון צפויים להיפתח מקומות 2,500- בחריש דרום כ עבודה. בשכונה יוקמו גם בנייני מגורים, אך רובם של השטחים יהיו שטחי מסחר ותעסוקה. חריש צריכה כעת יותר שטחי

תעסוקה ומסחר מאשר דירות ק � חחשות, ולכן העירייה התע שה לתת קדימות משמעותית לשיווקם של שטחים לעסקים ותעשייה על פני שיווק שטחים להקמת דירות.

ת � פפויקט הקמת אזור המסחר וה עסוקה הגדול של חריש נמצא ר � בביצומו של שלב שיווקי המג ר � ששם. בימים אלה מתקיימים מכ זי ענק של משרד הבינוי והשיכון בשיתוף רשות מקרקעי ישראל.

ו � בבכונה יוקמו גם בנייני מג

שכונת “חריש דרום” העתידית

20 ' גיליון מס 4

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease