קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

עירוני »

חברי מועצת העיר 15 החדשים נכנסו לתפקידם בישיבה ראשונה וחגיגית חתמו חברי המועצה הנבחרים על הצהרת אמונים. ראש העיר יצחק קשת: "מכאן והלאה אנחנו משלבים כוחות ופועלים למען כלל תושבי העיר״

הישיבה הראשונה של מועצת העיר. צילומים: מור שקיפי-לאטי

כשלושה שבועות לאחר הסיבוב השני בבחירות לראשות העיר קיימה העירייה ישיבה ראשונה וחגיגית לכינון מועצת העיר בהרכבה החדש. 8 חברים, מהם 15 במועצה הנכנסת חברי מועצה חדשים. חברי המועצה הנבחרים חתמו על הצהרת אמונים כמתחייב בחוק. ראש העיר שנבחר לקדנציה שלישית, ח � ייחק קשת, נשא דברים ואמר: "אנ נו נמצאים עכשיו במעמד מרגש, וגם נבחרי ציבור 15 היסטורי. יושבים כאן שמונו על ידי תושבי חריש לקדם את העיר ולהוביל אותה. שליחות ציבורית ר � ההא מחויבות גדולה, שכרוכה בהק ו � בב ודורשת מסירות. אני יודע שבמר

ב � צצ תהליך הבחירות נאמרו הרבה ד רים, ובצורה לגיטימית כל אחד עשה את הבחירה שלו. מכאן והלאה אנחנו משלבים כוחות ופועלים למען כלל תושבי העיר חריש בלי יוצא מן הכלל. ח � אאי מודע לגודל השעה, לכובד הא ריות שמוטלת על כתפיי. יחד נצעיד את חריש קדימה. בהצלחה לכולנו, בהצלחה לחריש״.

ראש העיר: ״יחד נצעיד את חריש קדימה. בהצלחה לכולנו, בהצלחה לחריש״

״שליחות ציבורית היא מחויבות גדולה״

3 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease