קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

« עירוני

מתקני שקיות כלבים חדשים 50 הוספנו מתקני שקיות כלבים. 100 הכמות הוכפלה: כיום פרוסים ברחבי העיר כמעט אלף שקיות חדשות! 40- בכל חודש ממלאת העירייה במתקנים כ

ת � ההירייה הכפילה לאחרונה את כמות מ קני שקיות הכלבים בחריש, וכיום פרוסים מתקני שקיות 100 ברחבי העיר כמעט כלבים. עובדי הניקיון ממלאים את המתקנים בשקיות חדשות בתדירות ממוצעת של פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע, ובכל חודש העירייה ממלאת במתקנים ברחבי שקיות! 40,000- העיר כ נתקלתם במתקן ריק? מוזמנים לעדכן *. רוצים לדעת היכן 6719 ’ אותנו בטל המתקן הקרוב אליכם? מערכת המפות

המרחבית של העירייה פ � ממעדכנת בהתאם ל ריסת המתקנים בשטח. ניתן להיכנס למערכת המפות בסריקת הקודר.

25 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease