קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

עירוני »

מייד אחרי פסח: הספרייה העירונית החדשה נפתחת! (מעל מתחם גני ילדים). יש בה אלפי ספרים 10 הספרייה נמצאת ברחוב לוטם חדשים, אולם גדול עם פינות קריאה, אזורי עבודה ולמידה ומתחם להצגות ילדים

הספרייה העירונית החדשה. בתמונות למטה: מבט מבפנים

, במסגרת OrCam Read 3- כותית, ה מיזם משותף למפעל הפיס ולחברת אורקם. באמצעות המכשיר החדשני י � ננתן לסרוק טקסטים מודפסים או ד גיטליים והוא מקריא אותם בקול, או צ � ללשתמש בו כמגדיל טקסטים באמ עות חיבור למסך. המכשיר גם מאפשר לכם לקבל סיכום של הטקסט, ותוכלו ק � אאילו לשאול אותו שאלות על הט סט ולקבל ממנו את התשובות! מוזמנים להגיע לפתיחה, לטקס חנוכת הספרייה ולהצגת הילדים "תיבת החלומות", ביום שלישי .)30.4.2024(

ד � בבעה טובה: הספרייה העירונית הח שה של חריש תיפתח מייד אחרי פסח. הספרייה החדשה נמצאת ברחוב (מעל מתחם גני ילדים), 10 לוטם מ"ר. 600- ומשתרעת על שטח של כ יש בה אולם גדול שבו פינות קריאה, ו � אאורי עבודה ולמידה ומתחם שמ תאם להצגות ילדים ושעות סיפור. פ � ללשות הקוראים יעמדו אלפי ס רים חדשים שנרכשו יחד עם אלפי ספרים נוספים שהועברו מהספרייה הקהילתית. בהמשך יירכשו ספרים נוספים.

ט � ללשות מנויי הספרייה יעמוד ק לוג אינטרנטי שבו יוכלו לראות גם ע � ממבית את היצע הספרים, ל רוך חיפוש לספר המבוקש ולבדוק האם הוא זמין להשאלה. לכל מנוי יהיה מספר קורא שבאמצעותו יוכל

לשאול גם ספרים דיגיטליים. הנגשה ללקויי ראייה

את הספרייה החדשה דאגנו להנגיש גם לתושבים עם קשיי קריאה ולמידה ולקויות ראייה. הספרייה הצטיידה ו � בבכשיר קריאה דיגיטלי מתקדם שפ א � עע באמצעות טכנולוגיית בינה מל

20 ' גיליון מס 18

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease