קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

מ

י

א

ר

ן

ד

ת

ד

נ

ן ו

ו

ה

י

ו

צ

ו ל י

י

ש : ם

מ ו ל

ס

י פ י

ו ט נ

א

ן

ו

ר

ר

ז

ה

א

א

ל

צ

ו ל י

: ם

n o

m a

R o

a d

O h

קיום האירועים מותנה במצב הביטחוני ובהנחיות פיקוד העורף

ה' באייר | 13

במה תורנית פארק המועצה | תפילה חגיגית | 19:15 חגיגות יום העצמאות | 20:30

17 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease