קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

U N

3 F

N Y

20 2

F L

U X

/

A L P

H A

י צ

A ll

ד ו ד : ם ו ל

R i

g h

t s

R e

s e

י ב

r v

ל ו ר

e d

ה ב

D .

J

R

i

a

l i

z

u

ל

ה

א

ל

י

ל

ה

ב

י צ

: ם ו ל

ל א י נ ד

נ י ס

ע

פ

ד ב ש י

א

ו

ו

מ

ר

ן ו ר

ו

ת

ה ד

ע ס ד ק ו נ

: ם

ו ל

י צ

השנה ללא זיקוקים

3.5.24 | יום שני

במה מרכזית פארק חלום עליכם | חגיגות יום העצמאות | 20:00 בין יום הזיכרון ליום העצמאות (טקס מעבר) | 19:30 *

20 ' גיליון מס 16

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease