קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

ערב ש רים וזוכרים

באוקטובר 7 חודשים לטבח 7 בסימן

בהובלת האחיות שרון-ליעד אלון ואורטל אזולאי

יום שלישי 20:30 | 7.5.24 | כ"ט בניסן )73 מרכז תרבות ופנאי (רח' שוהם

פרטים והרשמה מראש באתר העירייה

20 ' גיליון מס 14

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease