קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

טקס יום הזיכרון ל שואה ולגבורה תשפ״ד

יום ראשון 5.5.24 | כ״ז בניסן )73 מרכז תרבות ופנאי (רח׳ שוהם תערוכה והדלקת נרות 19:30 תחילת הטקס 20:00

13 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease