קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

« עירוני

הושלם גיוס התקציב להקמת אולם הספורט החדש האולם החדש, השלישי בחריש, ייבנה סמוך לקריית החינוך אתגרי העתיד בשכונת מיליון ש״ח 12- . עלות הפרויקט: כ 2024 הפרחים. מועד סיום הבנייה המשוער: סוף שנת

ק � ההירייה השלימה את גיוס הת ציב להקמת אולם הספורט החדש 9- בשכונת הפרחים. מדובר בכ מיליון ש”ח שאישר משרד הבינוי והשיכון, והם מצטרפים לתקציב מיליון ש”ח שכבר 3- בסך של כ מיליון ש”ח. 12 גויס בעבר, ובסה”כ המשמעות: הפרויקט מתוקצב וניתן להתקדם לשלב העבודות. מדובר באולם ספורט חדיש וגדול, השלישי בחריש, שייבנה סמוך לקריית החינוך אתגרי העתיד. יהיו 400- בו מגרש כדורסל וכדורעף, כ י � ממומות ישיבה וחדרי סטודיו ש שמשו לחוגים ולפעילויות ספורט. בשעות הלימודים ישמש האולם ש � אא בתי הספר, ואת התושבים ב עות אחר הצוהריים ובימי חופשות. מועד סיום הבנייה המשוער: סוף .2024 שנת

השטח שבו יוקם אולם הספורט

"המקום" לצוותי החינוך חזר לפעילות עיריית חריש הקימה עבור המורים, הגננות והסייעות מעין סלון לצורך מפגשים ועבודה משותפת. "המקום" נמצא במבנה האולפנה, מוזמנים להיעזר בו וליהנות ממנו!

ל � ררצים להתארח? פנו למח קת בתי הספר או למחלקת גני

עדכון למורים, לגננות ולסייעות: מ � ללחר הליך הסדרה חיוני, "ה קום" לצוותי החינוך בחריש חזר לפעילות! "המקום" הוא מעין סלון שהקימה עיריית חריש עבור המורים והגננות לצורך מפגשים ועבודה משותפת. הוא נועד לאפשר לצוותי החינוך ע � ססיבה נעימה למפגשי למידה ו בודה ולמפגשי קבוצות וצוותים. "המקום" מיועד לכל המורים, הגננות והסייעות במערכת החינוך בחריש. הוא נמצא בקומה הראשונה במבנה .4 האולפנה בכתובת: רחוב רימון

הילדים באגף החינוך ושם ינחו אתכם בפרטים הנדרשים. תיהנו!

״המקום״ לצוותי החינוך בחריש

11 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease