קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

חינוך »

כל תלמידי ט' בחריש יגיעו Google ליום לימוד במשרדי בשותפות Hello Tech חריש היא אחת משלוש ערים בלבד שבהן פועלת תוכנית הכוללת קורס שבועי בנושא בינה מלאכותית. בתוכנית משתתפים כל ,Google של AI תלמידי ט' בארבעת התיכונים בחריש. המטרה: התנסות בתחומי הטכנולוגיה וה

Google התנסות חווייתית בתחומי הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. בתמונות: ביקורי תלמידים מחריש במשרדי

שמטרתה לסייע לתלמידים להשתלב בעתיד בתעסוקה איכותית בכלל ובהיי-טק בפרט. Hello Tech במסגרת תוכנית יוצאים כל תלמידי כיתות ט' בחריש ליום לימוד חווייתי . Google במשרדי במסגרת הביקור משתתפים התלמידים בסיור אוזניות מודרך ובסדנת היכרות עם עולם הבינה המלאכותית, נפגשים עם עובדי ולומדים על המיומנויות Google הנדרשות להשתלבות בעולם ההיי-טק. חריש היא אחת משלוש ערים בלבד מכל הארץ שנבחרו להובלת התוכנית, ותלמידי התיכונים בעיר יהיו בחזית החשיפה לעולם הטכנולוגי.

Hello Tech מטרתה של תוכנית לאפשר התנסות חווייתית בתחומי הטכנולוגיה והבינה ) ולעודד בחירה AI המלאכותית ( לבגרות. Tech במקצועות ה- תלמידי התוכנית בחריש 300 לומדים קורס שבועי בנושא בינה

כל תלמידי כיתות ט' בבתי הספר נעימת הלב, אתגרי העתיד, אולפנת חריש והישיבה התיכונית Hello משתתפים השנה בתוכנית קרן ,Google בשותפות של Tech רש"י והמרכז לחינוך סייבר.

) AI מלאכותית ( במסגרת שעות הלימודים בבית הספר. התוכנית שמה דגש נרחב על פיתוח והקניית מיומנויות כמו למידה עצמית, עבודת צוות, חשיבה ביקורתית ועוד, ומתכתבת עם המדיניות החינוכית של עיריית חריש - "דרך חריש",

20 ' גיליון מס 10

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease