קורה בחריש | דוח מצב

להצטרפות: ׁמְרו את המספר � . ש 1 052-577-577-5 בזיכרון הטלפון שלכם ׁלְחו “צרפו אותי” � . ש 2

19 ' גיליון מס 22

Made with FlippingBook flipbook maker