קורה בחריש | דוח מצב

ביחד ננצח!

זו המחויבות הקהילתית שלנו! קונים בחריש ומחזקים את העסקים המקומיים

19 ' גיליון מס 20

Made with FlippingBook flipbook maker