קורה בחריש | דוח מצב

עדכונים בעניין שמירת השבת ב חירום

בכל בית כנסת מינתה העירייה מתפלל-כונן עם מכשיר טלפון נייד המחובר למוקד הביטחון במהלך השבת לצורך עדכוני חירום

במקרי הצורך רכבי החירום של העירייה יפעילו מערכות כריזה ברחבי העיר

בית כנסת שעדיין לא מינה נציג מוזמן לפנות למרכז שירות *6719 ׳ לתושב בטל

בתדרי הרדיו הבאים יפעל מכניסת השבת גל שקט לעדכוני חירום ופיקוח נפש:

רדיו קול חי FM 92.8 / 93 רדיו קול ברמה FM 92.1 / 104.3 / 105.7 רדיו כאן מורשת FM 90.5 / 90.8 / 100.7

19 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook flipbook maker