קורה בחריש | דוח מצב

למי מדווחים על מידע חשוד?

משטרה

100

מוקד עירוני

*6719 ,106 WhatsApp בהודעת 052-5575106

לא מפרסמים ברשתות החברתיות!

19 ' גיליון מס 18

Made with FlippingBook flipbook maker