קורה בחריש | דוח מצב

כיתת הכוננות של חריש באימון

עקב המלחמה, ומערך פינוי המחזור חזר לפעילות חלקית.

בתקופה הזו בתדירות גבוהה יותר: אחת לשבוע במקום אחת לשבועיים. עד כה התקיימו כבר מספר מפגשים, גם פרונטליים וגם בזום, שבמסגרתם בעלי העסקים קיבלו כלים ורעיונות להתמודדות עם הקשיים. נוסף לכך, העירייה בוחנת כיצד ניתן להמשיך ולסייע. סיוע למשפחות מפונות שהגיעו לחריש ילדים תושבי הדרום והצפון, 110 שהתפנו מבתיהם (נכון למועד כתיבת שורות אלה) והגיעו לעיר לתקופה זמנית, השתלבו בשבועות האחרונים במערכת החינוך בחריש ומקבלים מסגרת חינוכית תומכת. ילדים השתלבו בגני הילדים 27 ילדים בבתי הספר. ילדים 83- ו נוספים נמצאים בתהליכי רישום. העירייה קיימה פעילות קהילתית לילדי משפחות מפונים מהדרום ומהצפון ששוהים בחריש, עם הופעה של כוכבת הילדים אביה, סדנאות יצירה, איפור פנים, קעקועים, בלונים ועוד. באירוע ילדים והורים. 150- השתתפו כ מערך פינוי אשפה העירייה תגברה את מערך פינוי האשפה מייד לאחר פרוץ המלחמה בעקבות גיוסם של נהגים ועובדים . כדי לעמוד במשימה 8 רבים בצו האריכה העירייה את שעות הפינוי, ולמרות ההיעדרויות הרבות מערך פינוי האשפה פועל כרגיל. במקביל,

העירייה פעלה למציאת פתרונות להחזרת פינוי פחי המחזור שהופסק

כנס לאנשי כוחות הביטחון וההגנה של חריש. צילום: מור שקיפי-לאטי

19 ' גיליון מס 16

Made with FlippingBook flipbook maker