חריש | תפיסת חינוך "דרך חריש"

יישומים ל"למידה והערכה כתנועת חיים"

למידה בחברותות/בית מדרש • למידה מבוססת פרויקטים • פרזנטציות של תוצרים ותהליכי למידה: • לכיתה/ להורים/ לילדים אחרים בעיר תלמידים מעריכים את עצמם באמצעות מחוונים • תעודה המשקפת הערכה של מיומנויות • יומן מסע רפלקטיבי המלווה את תהליכי הלמידה • למידה במרחבי החיים. למשל: ברחוב, בעסקים, בסביבה, בספרייה, בטבע

דוגמאות מהשטח "בימת המעיין" - פרזנטציות מעיין האמונה: למידה מבוססת פרויקטים נעימת הלב: טיפוח מיומנויות וביטויין בתעודה כנפי רוח בנות:

"יומניווט ללמידה מצמיחה" תלמי רון: למידת חקר עצמאית תיכון בנות רחל: חיזוק ״כוחות רדומים״ בכל ילד לכדי מצויינות תורת חיים בנים: בשפה

למידה והערכה כתנועת חיים

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker