חריש | תפיסת חינוך "דרך חריש"

תפיסת חינוך "דרך חריש"

הנחות היסוד מהוות את התשתית הרעיונית והמצפן הערכי לתפיסת החינוך "דרך חריש"

הנחות יסוד

אמון וקשר אמון וקשר הם התשתית של המעשה החינוכי. כל ילד זקוק לדמויות חינוכיות משמעותיות בחייו. קשר משמעותי המבוסס על אמון מאפשר התפתחות ומימוש עצמי. אדם מחפש שייכות האדם הוא יצור חברתי. תחושת שייכות במעגלים השונים הינה צורך קיומי! אנו מבקשים ליצור הזדמנויות במרחבי החיים לחיזוק החיבור והשייכות. אף ילד לא נשאר בודד. ייחודיות ויחד המגוון התרבותי בעיר חריש מזמן מפגש אנושי ייחודי. אנו שמחים בשונות ובמגוון וחותרים למציאת המשותף והמלכד.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker