חריש | תפיסת חינוך "דרך חריש"

עבודת הלב

מהות האדם במהותו מצוי בעבודה תמידית, צמיחה והתפתחות במטרה להיות טוב יותר. צמיחה זו מתאפשרת באמצעות הקשר עם מבוגרים משמעותיים במרחבים החינוכיים והקהילתיים. עקרונות

ללמוד את הילד כמכלול אנו שואפים לחנך מתוך הכרת הילד כאדם שלם על כל היבטי חייו. חווית הצלחה אנו פועלים ליצירת מגוון הזדמנויות לחוויות הצלחה, ובכך לאפשר לילדי חריש להכיר ולטפח את כוחותיהם וחוזקותיהם. משבר כהזדמנות לצמיחה אנו רואים במשבר וקושי מנוף ליצירת תנועה המאפשרת למידה והתפתחות

עבודת הלב

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker