חריש | חוברת מידע לתושבים

*6719

מרכז שירות לתושב

ב

ת י

חינוך מיוחד – בית ספר, גנים, קידום נוער ומסגרות נוספות המחלקה לחינוך מיוחד מעניקה מענה אישי ודיפרנציאלי לילדים וצעירים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך ובקהילה. 21-3 בגילי בגני התקשורת מופעלות תוכניות טב"מ – טיפול בריאותי מקדם. כיתות המרחב מיועדות לילדים עם קשיים רגשיים וקשיי למידה, ומהוות עבורם מסגרת נוספת לכיתה הרגילה.

ס ה

ר פ

ס פ

ת ג

א

י מ

| ר

י צ

י ק ש ור מ : מ ו ל

י פ

א ל

י ט

בשנת הלימודים תשפ"ג פועלים בחריש בית ספר לחינוך מיוחד (פסגת אמיר), מתחם ייעודי לגני חינוך מיוחד ברחוב

כיתות מרחב בבתי הספר 26 , גני תקשורת, גן שיקומי 13 , גנים התפתחותיים 11 , שוהם כיתות תקשורת בבתי הספר. 7- (כיתות חינוך מיוחד בתוך בית ספר בחינוך רגיל) ו העירייה מפעילה יחידה לקידום נוער עבור נערים ונערות שנשרו ממסגרות החינוך הרגילות. היחידה מעניקה לחניכיה מענה אישי מותאם. .*6719 ׳ ניתן לפנות למחלקת החינוך המיוחד דרך מרכז שירות לתושב בטל

ם י

מ ל

צ ן

ו ז ו

ל

ס

ו מ

ע

השירות הפסיכולוגי-חינוכי

: ם

ו ל י

צ |

ח "

העירייה מפעילה שירות פסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח) שייעודו הוא קידום התפתחותם ובריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. בשעת חירום השירות מורחב וניתן לכלל הקהילה.

פ

ש ה

ן כ

ו ש ו ב

ש ה נ

ב מ

ה

עיקר הפניות לשירות הפסיכולוגי-חינוכי בחריש מגיעות דרך מוסדות החינוך (בקשה ניתן להפנות לגננת/מורה/יועץ/יועצת). ניתן לפנות גם ישירות דרך מזכירות השפ"ח בטלפון מס' .052-6292531 : , או בהודעות ווטסאפ בלבד למספר 04-6186088

: שיחות ייעוץ והכוונה בנושאים 4-3 השפ״ח מפעיל קו ייעוץ להורי ילדים בגילי 18:30-16:30 התפתחותיים, התנהגותיים ורגשיים. ניתן להתקשר בימי שני בין השעות .052-6292531 ׳ לטל .2 השפ"ח שוכן בקומה השנייה בבניין החדש ברחוב טופז

Made with FlippingBook - Online magazine maker