חריש | חוברת מידע לתושבים

*6719

מרכז שירות לתושב

6353

דרך ארץ

אשל

שוהם

לשם

ברקת

אודם

גפן

חושן

שוהם

ענבר

מרגלית

ספיר

דרך ארץ

טופז

ספיר

אלון

טורקיז

ערבה

שוהם

אלה

דפנה

רובין

גפן

דרך ארץ

תמר

זית

תאנה

אתרוג

גמלא

גפן

צאלון

רימון

תמר

האחווה

הגולן

דולב

שקד

ברוש

אורן

יקינתון

Made with FlippingBook - Online magazine maker