חריש | חוברת מידע לתושבים

מתקני המחזור ברחבי העיר חריש

החלומות

השראה

קידמה

התמדה

התחדשות

ערבות

שותפות

תנופה

דרך ארץ

רעות

רקפת

חברותא

ההגשמה

סביון

אחדות

יחד

סחלב

הקהילה

צבעוני

כלנית

רעות

יסמין

לוטם

נרקיס

יקינתון

50

Made with FlippingBook - Online magazine maker