חריש | חוברת מידע לתושבים

קשר עם התושב

צילום: דניאל שרון

מרכז שירות לתושב ושירותי גבייה (ארנונה ומים)

עיריית חריש הקימה אגף קשרי תושבים שנותן מענה מקיף לתושב בתחומים רבים, כמו רישום למוסדות חינוך ולחוגים, פניות למוקד העירוני, מידע על אירועים ופעילויות ועוד. שירותי הגבייה (ארנונה ומים) ניתנים על ידי מחלקת הגבייה באותם ערוצי תקשורת.

איך יוצרים איתנו קשר? ,106 ,*6719 : בכל מספרי הטלפון הבאים .04-6186000 service@harish.muni.il בדוא"ל:

.052-5575106 למספר WhatsApp פנייה בהודעת שעות המענה הטלפוני במרכז שירות לתושב: בימים .15:45-8:30 א'-ה' בין השעות

שעות המענה הטלפוני בנושאי גבייה (ארנונה ומים): בימים א', .18:00-13:30 , ביום ג' בין השעות 16:00-8:30 ב', ד', ה' בין השעות קבלת קהל בנושאי גבייה, ארנונה ומים: בימים א', ב', ד', ה' בין השעות .18:00-15:00 , ביום ג' בין השעות 12:30-8:30 קבלת קהל בקביעת תור מראש בלבד! לקביעת תור היכנסו לאתר העירייה או סרקו את הקוֹדָר.

48

Made with FlippingBook - Online magazine maker